Rury i łaczkirura3

rura2

laczki1

laczki2

gięcie

rura1