baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Elementy badań geologicznych

Nadzór geologiczny to działalność polegająca na monitorowaniu i ocenie zagrożeń geologicznych w miejscach, gdzie prowadzone są prace budowlane, górnictwo, eksploatacja złóż oraz w przypadku inwestycji związanych z wykorzystaniem surowców mineralnych i wody. Co wchodzi w skład badań tego typu?

Nadzór geologiczny – rodzaje

badnie gruntu

Badania geologiczno-inżynierskie obejmują wykonanie wierceń geologicznych, pobieranie próbek gruntów i skał oraz pomiarów inżynierskich. Pozwalają one na określenie głębokości warstw geologicznych, wyznaczenie poziomów wód gruntowych oraz ocenę nośności gruntu. Z kolei badania hydrogeologiczne mają na celu określenie reżimu wodnego i warunków hydrogeologicznych terenu, na którym ma powstać droga. Badania te umożliwiają wyznaczenie poziomów wód gruntowych, ocenę stopnia ich zasolenia, a także określenie ryzyka wystąpienia zalania drogi.

Kolejnymi elementami są badania geologiczne dotyczące zagrożeń. Obejmują one badania terenu pod kątem zagrożeń, takich jak ruchy masowe, osuwiska, występowanie poziomów wód gruntowych, trzęsienia ziemi czy skażenia terenu. Na podstawie wyników badań określa się jakie środki ochrony należy zastosować w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpieczeństw.

Co jeszcze warto wiedzieć o badaniach geologicznych?

Badania geotechniczne umożliwiają określenie parametrów geotechnicznych gruntu, takich jak kąt tarcia wewnętrznego, nośność czy wilgotność. Na podstawie wyników określa się jakie są wymagania dotyczące wykorzystania gruntu w budowie drogi oraz jakie rodzaje konstrukcji drogowych będą najbardziej odpowiednie. Po przeprowadzeniu badań geologicznych, na ich podstawie projektuje się drogę, uwzględniając wymagania dotyczące właściwości gruntów oraz zagrożeń geologicznych.

Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie drogi, która będzie bezpieczna i trwała. Badania tego typu są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego w miejscach, gdzie prowadzone są działania związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych.


Opublikowano

w

Tagi: