baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Jak buduje się ściany z pustaków?

Pustaki są powszechnie stosowanym materiałem do budowy ścian zewnętrznych. Dostępne są w różnych rozmiarach, ale najpopularniejsze są duże.

pustakiElementy takie są zazwyczaj wykorzystywane do skutecznego i szybkiego tworzenia ściany, ale konieczne jest przestrzeganie specyficznych zasad sztuki murarskiej. Przed rozpoczęciem prac należy zapewnić izolację poziomą, aby zapobiec przenoszeniu wilgoci przez ścianę, a także odczekać, aż temperatura powietrza na zewnątrz budynku będzie dodatnia. Przed murowaniem należy zwilżyć pustaki ceramiczne. Uniemożliwia to szybkie uwalnianie się wody z zaprawy, a jednocześnie przyczynia się do jej prawidłowego przylegania.

Zabiegi takie są szczególnie ważne w przypadku układania cegieł podczas letnich upałów. Zaprawę nanosi się tradycyjnie i na powierzchnię boczną pustaka. Trzeba także umieścić pustaki ceramiczne naprzemiennie w narożnikach i sprawdzić, czy poziom kolejnych warstw jest taki sam w każdym rogu. Jednocześnie stale monitorujemy pionowość budowanej ściany. Odbywa się to po umieszczeniu każdej z warstw pustaków. W niektórych systemach pustaki są fabrycznie połączone. W tym przypadku zaprawę stosuje się tylko do poziomego łączenia pustaków. Nakłada się ją równomiernie na całą powierzchnię warstwy za pomocą kielni. Podczas układania w kolejnych warstwach należy zwrócić uwagę na to, aby były one połączone pionowo. W żadnym przypadku nie mogą się one na siebie nakładać.

Odległość między połączeniami pionowymi musi wynosić co najmniej 10 cm. Wycięte cegły są w miarę możliwości osadzane w środku ściany. Nie należy zapominać, że w miejscu mocowania ciętych elementów do całych pustaków wymagane jest zgrzewanie pionowe. Luki, które mogły wystąpić w ścianach jednowarstwowych przed tynkowaniem, uzupełnia zaprawa termoizolacyjna lub gipsowo-izolacyjna. Ścianę zewnętrzną łączymy z wewnętrzną ścianą nośną. Zaleca się, aby wewnętrzne ściany nośne były konstruowane w połączeniu ze ścianami zewnętrznymi. Aby utrzymać izolację termiczną przegród, punkt połączenia musi być zaizolowany warstwą styropianu o grubości 5 cm. W przypadku pustaków ceramicznych, np. firmy porizo, otwory i szczeliny wymagane dla kabli instalacyjnych mogą być wykonane bez trudu.


Opublikowano

w