baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Kumulacja energii. Zasady działania baterii

Proces przechowywania energii pozwala na jej bardziej efektywne wydatkowanie. Możliwe jest przechowywanie zarówno energii potencjalnej, jak i kinetycznej, a urządzenia kumulujące energię gotową do wykorzystania w późniejszym terminie nazywamy ogólnie akumulatorami.

Przechowywanie energii elektrycznej

bateriaJednym z podstawowych problemów w początkach rozwoju elektryki, a później w fazie rozpowszechniania się urządzeń zasilanych elektrycznie, była konieczność wykorzystywania energii bezpośrednio w czasie jej wytwarzania. Rozwiązaniem tego zagadnienia okazały się ogniwa galwaniczne, który stały się pierwszym elektrochemicznym nośnikiem energii. Ich dynamiczny rozwój rozpoczął się w początkach XIX wieku.

Jak działa bateria

Elektrony znajdujące się w baterii, kumulują się na jej ujemnym biegunie. Jeżeli jednak połączymy oba bieguny, elektrony zaczną gwałtownie się przemieszczać. Jeżeli na połączeniu biegunów nie umieścimy żadnego obciążenia, bateria szybko się wyczerpie – wyjaśnia ekspert z firmy SUPERVOLT.

Jeżeli jednak ma drodze połączenia biegunów, do baterii zostanie podłączony odbiornik (np. żarówka), albo obwód elektryczny, wewnątrz zaczną zachodzić reakcje prowadzące do wytwarzania wolnych elektronów. Elektrony te nie będą już krążyć między biegunami baterii, ale przemieszczać się po przewodach i obciążeniu, co spowoduje dalsze reakcje chemiczne i powstaną kolejne elektrony.

Pierwsza bateria

Pierwsze baterie dostępne szerokiemu odbiorcy na rynku komercyjnym, to baterie cynkowo-węglowe, nazywane też kwasowymi. Ogniwo takich baterii budowane było z elektrody węglowej, zanurzone w sproszkowanym tlenku manganu. Całość umieszczano w zbiorniku, w którym znajdowała się elektroda cynkowa w chlorku amonu.

To właśnie chlorkowi amonu baterie te zawdzięczają miano kwasowych. Jest to również największa ich wada – w przypadku dużego rozładowania, baterie te mogą wylewać elektrolit.

Baterie alkaliczne

Zbudowane są podobnie, jak ich poprzedniczki, jednak niefortunny kwaśny elektrolit, zamieniono tu na roztwór zasadowy – wodorotlenek potasu lub wodorotlenek sodu. Tego rodzaju baterie charakteryzuje też większa pojemność i dłuższa trwałość przechowywania.

Baterii galwanicznych nie należy mylić z bardziej nowoczesnymi akumulatorami przeznaczonymi do wielokrotnego ładowania. Ogniwa galwaniczne po wyczerpaniu nie mogą być wykorzystywane ponownie.


Opublikowano

w