Należy dbać o systematyczną konserwację instalacji elektrycznych

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów są zwarcia instalacji elektrycznej. Wciąż zbyt niewiele osób, zwłaszcza starszych jest mało świadomych zagrożeń jakie niosą ze sobą stare przewody elektryczne.

electricMały odsetek ludzi wymienia system instalacji tylko z powodu jej wieku. Ludzie dokonują wymian zazwyczaj dopiero po powstaniu bezpośrednich zagrożeń. Jest to związane z tym, że to dość kosztowna inwestycja, gdyż artykuły elektryczne oraz praca elektryka są wysoko cenione.

Szczególnie ważna jest konserwacja instalacji elektrycznych w budynkach drewnianych lub pomieszczeniach wykończonych drewnem. Tutaj nie ma przelewek – drewno jest jednym z najbardziej łatwopalnych materiałów, dlatego warto dbać o przewody elektryczne. Dobrze jest też zaopatrzyć się w specjalne czujki przeciwpożarowe, lecz lepiej zapobiegać niż leczyć. Konserwacja elektryki brzmi dość tajemniczo, ale chodzi o systematyczne kontrolowanie przewodów i usuwanie na bieżąco wszelkich usterek. Poza dbaniem o elektrykę ze względów bezpieczeństwa dla ludzi, warto też to robić ze względu na urządzenia elektryczne, które są w każdym gospodarstwie oraz firmie. Nieprzewidziana awaria instalacji elektrycznej może przynieść duże straty pieniężne. Można także ubezpieczyć swoje nieruchomości na wypadek pożarów, czy awarii elektrycznych, lecz wielu ubezpieczycieli stosuje odpowiednie zapiski w regulaminie zaznaczając, że odszkodowanie należy się tylko i wyłącznie w przypadku systematycznego dbania o instalacje.

Wszystkie czynności związane z konserwacją przewodów elektrycznych są określone odpowiednimi przepisami z zakresu Prawa Budowlanego i osobnymi ustawami. Częstość wykonania pomiarów elektrycznych, w celu sprawdzenia sprawności instalacji jest jasno określona. Dzięki wymianie elementów instalacji w razie potrzeby, przedłuża się okres prawidłowego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz zmniejsza ryzyko związane z usterkami, wynikającymi z awarii.

Jest wiele firm, które oferują usługi z zakresy elektryki, ale warto sięgnąć po usługi solidnej firmy, która rzetelnie wykona powierzone zadanie. Szanująca się firma wydaje odpowiednie zaświadczenie o wyniku kontroli, które powinno być skrupulatnie zarchiwizowane, w celu ewentualnych problemów.