Nowoczesne Systemy Grzewcze NHT

Oszczędności energetyczne systemu NHT

nht
Rysunek z www.elhand.pl

Oszczędności energetyczne ogrzewania w systemie NHT uzyskiwane są dzięki wykorzystaniu szeregu czynników, charakterystycznych dla tego ogrzewania.

 • Obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu ogrzewanym w tym systemie o 3÷4oC pozwala zaoszczędzić do 24% energii i utrzymać właściwy komfort cieplny.
 • Przekazywanie ciepła odbywa się w tym systemie praktycznie bez strat
 • Zmniejszenie pojemności wodnej układu /5÷8 krotne/.
 • Niska wymagana temperatura zasilania wody /30÷40oC/.
 • Niskie opory przepływu czynnika obiegowego.
 • Niskie straty ciepła w kotle z uwagi na mniejszą pojemność wodną i niższą temperaturę czynnika.
 • Zmniejszenie strat w transporcie ciepła z uwagi na  niższą temperaturę zasilania i skrócenie drogi ciepła od źródła do odbiorcy.
 • Możliwość zastosowania źródeł ciepła o najwyższej sprawności.
 • Zmniejszenie strat ciepła na wentylacji z uwagi na niższą temperaturę powietrza w pomieszczeniu /szczególnie w obiektach o dobrej izolacji/ i optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniu.
 • Duże oszczędności ciepła przynosi w tym systemie regulacja, wykorzystująca jego charakterystykę, a przede wszystkim błyskawiczny czas nagrzewania /sekundy/, małą pojemność wodną układu i minimalną długość obiegu wodnego.

Wpływ temperatury na zapotrzebowanie energii i mocy cieplnej budynku
(bez uwzględnienia wyższej temperatury przegrody)

Temperatura w pomieszczeniu tp[oC]2019181716
Dtp= 20 – tp[oC]01234
Zapotrzebowanie mocy[kW]12,512,011,611,110,7
Zapotrzebowanie energii[GJ/rok]
[kWh/rok]
88,3
24536
80,4
22343
72,6
20163
64,8
18000
57,1
15861
Oszczędność energii[GJ]
[%]
0
0%
7,90
9%
15,74
18%
23,53
27%
31,23
35%

Wpływ sposobu przekazywania ciepła na oszczędności energetyczne w budynku

 • Powierzchnia ogrzewana A = 173 m2
 • Kubatura ogrzewana V = 446 m3
 • Temperatura odczuwalna te = 19,4 oC
 • średnia temperatura powierzchni grzewczych 24,5 oC
  (w przypadku ogrzewania ściennego wynikająca z zapewnienia temperatury odczuwalnej te = 19,4 oC )

Budynek 1

Ogrzewanie tradycyjne grzejnikowe – temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych ti = 20 oC

Budynek 2

Ogrzewanie ścienne– temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych ti = 16 oC,
(z uwzględnienia zwiększonych strat w wyniku przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne; temperatura przegrody ok. 24 oC)

Budynek 3

Ogrzewanie ścienne- temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych ti = 16 oC,
bez uwzględnienia zwiększonych strat w wyniku przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne)

Oszczędności energetyczne w wyniku obniżenia temperatury wewnętrznej o 4oC przy tej samej temperaturze odczuwalnej te = 19,4 oC odniesionych do budynku 1

Nr budynkuUTiTsrQoQwenEDE
W/m2KoCoCWWGJ/rok%
10,302019,110971452193,270
20,301615,110173324971,0424
30,301615,18870234963,4632

Porównania dokonano dla stałej temperatury odczuwalne te = 19,2 oC, która została obliczona dla pomieszczenia z tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym z przegrodami o współczynniku U = 0,3 W/m2K.


Opublikowano

w