Ogrzewanie geotermalne

geotermiaW ostatnich latach można coraz częściej zaobserwować zainteresowanie tematem ogrzewania geotermalnego. Jak sama nazwa wskazuje ogrzewanie to polega na czerpaniu ciepła z wnętrza ziemi.

Przy wysokich cenach paliw nieodnawialnych geotermia niskotemperaturowa , która wykorzystuje technologię pomp ciepła zyskuje i wzbudza zainteresowanie , ponieważ jest to metoda ekonomiczna, bez obsługowa oraz bezpieczna. Energia geotermalna jest jednym z odnawialnych źródeł energii, ponieważ jej zasoby są niewyobrażalnie duże. Opiera się na wykorzystywaniu energii cieplnej wnętrza Ziemi głównie z obszarów działalności wulkanicznej i sejsmicznej gdzie podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda lub para wodna.

Energię geotermalną pozyskuje się ze skał i wód ziemnych. Można ją podzielić na dwa rodzaje: wysokotemperaturową- umożliwia bezpośrednie wykorzystanie ciepła ziemi, którego nośnikiem są substancje , które wypełniają puste przestrzenie skalne( woda, para , gaz i ich mieszaniny o w miarę wysokich wartościach temperatur, niskotemperaturowa –nie umożliwia bezpośredniego wykorzystania ciepła ziemi, wymaga zatem stosowania urządzeń wspomagających, które nazywamy geotermalnymi pompami ciepła, które prowadzą do podniesienia energii na wyższy poziom termodynamiczny. Ciepło ośrodka skalnego jest dla pompy tzw. dolnym źródłem ciepła (porównaj elserw.com.pl).

Dolnym źródłem może być również powietrze czy woda powierzchniowa, jednak w naszej szerokości geograficznej najlepsze wyjście stanowi pobieranie energii z gruntu. Jest to najlepsze rozwiązanie , ze względu na to , że w ciągu całego roku temperatury gruntu są stałe. Geotermalna pompa ciepła spręża energię zgromadzoną np. w gruncie i pompuje ją w drugie miejsce. Przeznaczona jest do ogrzewania pomieszczeń i do uzyskania ciepłej wody. Jej rola polega na pobieraniu ciepła ze źródła o niższej temperaturze i przekazywaniu go do źródła o wyższej temperaturze. Na świecie ciepło geotermalne wykorzystuje się w ponad 70 krajach. Ten sposób uzyskiwania ciepła ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. Wybór jak to zwykle bywa i tak należy do klienta.


Opublikowano

w

Tagi: