baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Pompy ciepła i ich rodzaje

W żadnym mieszkaniu nie może zabraknąć bieżącej wody, energii elektrycznej oraz systemu ogrzewania, który to pozwoli nam bez uszczerbku na zdrowiu przetrwać mroźne zimowe dni.

vatra pompy ciepłaNiezwykle istotnym systemem takiej instalacji jest tak zwana pompa ciepła, a więc urządzenie umożliwiające odpowiednie ogrzanie każdego z pomieszczeń naszej przestrzeni mieszkalnej, jak również – podgrzanie wody wykorzystywanej do mycia czy przygotowywania posiłków. Już na samym początku należy nadmienić, że zakup pompy ciepła nie jest inwestycją tanią, jako że zależnie od wybranej marki nasz domowy budżet zmniejszy się minimalnie o cztery tysiące złotych, natomiast maksymalnie nawet o dwadzieścia. Jak radzi producent pomp ciepła Vatra S.A., aby poczyniony wydatek możliwie najszybciej się zwrócił, musimy wiedzieć jaki typ pompy ciepła odpowiadać będzie naszym potrzebom oraz specyfice przestrzeni mieszkalnej, którą posiadamy. W ramach niniejszego artykułu postaramy się w jak najpełniejszym stopniu zaznajomić naszych czytelników z rodzajami dostępnych na Polskim rynku urządzeń stanowiących istotny element systemu ogrzewania.

Zacznijmy od początku

Na samym początku wiedzieć należy, że pompa ciepła działa na zasadzie przemian termodynamicznych. W znacznej części przypadków pobiera ona ciepło z tak zwanego źródła dolnego, które to może mieć formę gleby, powietrza lub wody, a następnie – dzięki systemowi połączeń grzewczych – dostarcza je do wnętrza domu. Wiedzieć należy, iż najpopularniejszymi obecnie urządzeniami tego typu są pompy gruntowe, które to wykorzystują powierzchnię znajdującą się pod przestrzenią mieszkalną celem magazynowania ciepła, natomiast do jego wnętrza jest ono transportowane przy pomocy specjalistycznego czynnika o niskiej temperaturze. Pobrane przy pomocy poszczególnych komponentów systemu grzewczego ciepło stosowane jest do odparowania nadmienionej substancji chemicznej, która to z kolei umożliwia inicjację przemiany termodynamicznej.

Dużym zainteresowaniem Polaków cieszą się także pompy wodne. Ich zastosowanie wiąże się jednakże z koniecznością poczynienia najwyższych wydatków, jako że do ich prawidłowego działania niezbędne jest zbudowanie co najmniej dwóch studni. Jedna z nich ma na celu zasysanie wód gruntowych, druga natomiast ich wchłanianie. Woda, charakteryzująca się relatywnie wysoką temperaturą umożliwia skroplenie czynnika chłodniczego, co z kolei pozwala na ogrzanie poszczególnych pomieszczeń naszego domu. Aby jednak było to możliwe, niekiedy występuje konieczność montażu dodatkowej pompy wspomagającej, która to zapewni przepływ wód gruntowych na poziomie 150 litrów na godzinę, co wystarcza do wytworzenia jednego kilowata mocy grzewczej.

Nie należy także zapominać o istnieniu pomp powietrznych, które jako magazyn energii cieplnej wykorzystują powietrze. Z uwagi na fakt, iż jest ono mniej wydajne niż gleba lub wody gruntowe, zastosowana pompa ciepła musi charakteryzować się większymi wymiarami niż jej opisywane powyżej alternatywy, co z kolei wiąże się z relatywnie wysokimi kosztami takiej instalacji. Ich niższa efektywność sprawia, że najczęściej są one stosowane jako pompy uzupełniające lub awaryjne, aktywowane w sytuacji, gdy system podstawowy nie jest w stanie w wystarczającym stopniu dogrzać pomieszczeń mieszkalnych lub przemysłowych.


Opublikowano

w

Tagi: