baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Rodzaje przeglądów placów zabaw

Place zabaw należy poddawać regularnym przeglądom, dzięki czemu będzie można wykryć usterki spowodowane użytkowaniem, aktami wandalizmu czy też szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

kindergartenKontrole placów zabaw powinny być realizowane przez wyszkolonych pracowników. Poziom ich kompetencji jest uzależniony od rodzaju przeglądu. Obowiązkiem właściciela placu zabaw jest dopilnowanie, aby regularnie odbywały się obowiązkowe przeglądy placów zabaw.

Rodzaje przeglądów placów zabaw

Można wyróżnić następujące rodzaje przeglądów placów zabaw:

  • Oględziny okresowe – powinny być wykonywane co 1-7 dni. Ich celem jest wykrycie zagrożeń spowodowanych działaniem ludzkim lub czynnikami zewnętrznymi. Niebezpieczeństwo może wyniknąć m.in. z uszkodzonych części lub rozbitego szkła. Te przeglądy okresowe placów zabaw mają za zadanie ocenić, w jakim stanie znajduje się nawierzchnia. Ponadto ich celem jest sprawdzenie, czy nie występują braki części konstrukcyjnych lub ostre krawędzie. Mają także zbadać stan zużycia oraz zawartość i kompletność konstrukcji.
  • Kontrole funkcjonalne – realizuje się je co 1-3 miesiące. Te kontrole placów zabaw są dokładniejsze. Ich podstawowym zadaniem jest weryfikacja stabilności oraz funkcjonalności sprzętu. Mają ocenić problemy wynikające przede wszystkim z jego zużycia.
  • Kontrole coroczne główne – ich celem jest zbadanie poziomu bezpieczeństwa nawierzchni, wyposażenia, a także stanu fundamentów. Te przeglądy placów zabaw mają za zadanie ocenić oddziaływanie czynników atmosferycznych, a także odnaleźć wszelkie oznaki korozji lub rozkładu. Ponadto powinny też zbadać wpływ przeprowadzonych napraw na stan bezpieczeństwa. Dlatego pracownicy realizujący kontrole podstawowe mają obowiązek znać wymogi zawarte w Normie PN-EN 1176. Należy też zauważyć, że dokonywanie corocznych kontroli może wiązać się z koniecznością wyjęcia lub odkopywania rozmaitych części.

Kontrola urządzeń na placach zabaw

Przeprowadzenie wymaganej kontroli urządzeń znajdujących się na placach zabaw jest spowodowane przepisami Prawa Budowlanego. Taką kontrolę należy wykonywać raz na pięć lat. Powinna ona być realizowana przez osoby, które mają stosowne uprawnienia budowlane. Według Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wskazane jest wykonanie kontroli placów zabaw w trakcie rocznych przeglądów budynków.

Artykuł sponsorowany


Opublikowano

w