Systemy Grzewcze: promieniowanie czy konwekcja ?

Promieniowanie i konwekcja to sposoby oddawania ciepła do otoczenia

konwekcja
Schemat oddawania ciepła poprzez konwekcję

Konwekcja to unoszenie się ciepła spowodowane różnicą temperatury poszczególnych warstw powietrza. Cieplejsze powietrze unosi się do góry, a chłodniejsze opada na dół -występuje zatem jego cyrkulacja wywołana różnica gęstości powietrza. Wadą konwekcji jest unoszenie się wraz z cyrkulującym w pomieszczeniu powietrzem cząstek kurzu. Taki sposób ogrzewania nie jest więc polecany dla alergików.

Promieniowanie to emitowanie energii z nagrzanego ciała (podłogi, ściany) w postaci strumieni cząstek, które bezpośrednio przekazują ciepło do ogrzewanych osób, przedmiotów. Ciepło rozchodzi się łagodnie i nie powoduje unoszenia cząstek kurzu. Przy tym sposobie przekazywania ciepła powietrze w pomieszczeniu ogrzewane jest przez przedmioty znajdujące się w danym pomieszczeniu ogrzane wcześniej przez np. ścianę grzejną.

promieniowanieNależy zaznaczyć, że nie istnieje konwekcja bez promieniowania i na odwrót. Gdy mówi się, że jakiś system oddaje ciepło na drodze konwekcji, tak naprawdę znaczy to, że zjawisko konwekcji dominuje nad promieniowaniem

W ogrzewaniu grzejnikowym konwekcja przeważa nad promieniowaniem. W ściennym – na odwrót – promieniowanie jest większe od konwekcji. Pośrednim rozwiązaniem, w którym ciepło oddawane jest przez promieniowanie, przy dość znaczącym udziale konwekcji – jest ogrzewanie podłogowe.