Systemy sprzedaży gazu płynnego

Gaz płynny jest niezależnym źródłem energii, może być stosowany wszędzie tam gdzie nie ma dostępu do innych nośników, może być uzupełnieniem lub alternatywą dla gazu ziemnego. Stosowanie gazu płynnego zapewnia niskie koszty eksploatacji w porównaniu z innymi nośnikami energii. Jest on przyjazny dla środowiska, nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Stosowanie gazu płynnego eliminuje problemy związane z miejscem składowania – zbiorniki nie zajmują powierzchni użytkowej.

zbiornik propanWiele firm proponuje dla budynków wielorodzinnych, osiedli domków, wspólnot mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami ofertę dostaw gazu propan przy wykorzystaniu systemu gazomierzy na kartę elektroniczną.

Dzięki temu rozwiązaniu można zastosować gaz do ogrzewania mieszkań i/lub wytwarzania ciepłej wody w systemie indywidualnym. To rozwiązuje problem ogrzewania budynków jak i też problem rozliczania kosztów eksploatacji. Dzięki zastosowaniu pieców gazowych o małej mocy, dostosowanych do niewielkich mieszkań można znacząco obniżyć koszty eksploatacji mieszkań (ogrzewanie, wytwarzanie ciepłej wody).

Zakres prac

W każdym mieszkaniu montowany jest kocioł gazowy, który służy do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody i każdy sam indywidualnie rozlicza się z dostawcą gazu, płacąc za siebie. W tego typu rozwiązaniu odpada problem zbierania opłat za paliwo do wspólnej kotłowni i utrzymywania jej. Koszty eksploatacji w takim systemie są dwukrotnie niższe, niż w przypadku indywidualnego ogrzewania energią elektryczną.

Koszt ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody wraz z kuchenką gazową w mieszkaniu o pow. 50 metrów kwadratowych (rodzina 3 osobowa) od początku października do końca kwietnia wyniósł ok. 1 800 zł .

Firma wykonuje zazwyczaj park zbiornikowy, który zapewnia odpowiednią wydajność i magazyn. Wykonuje również sieć gazową do liczników gazowych na własny koszt. Instalacja zbiornikowa zasila mieszkania (domy), w których zamontowane są liczniki przystosowane do współpracy z kartami elektronicznymi. Dla użytkowników taka instalacja nie różni się od instalacji gazu ziemnego.

propanPodstawowym elementem systemu jest gazomierz umożliwiający współpracę z kartami mikroprocesorowymi. Klient, który chce kupić gaz udaje się z kartą do przedstawiciela firmy lub przesyła kartę wraz z dowodem wpłaty. Przedstawiciel posługując się oprogramowaniem i specjalną przystawką do komputera, wpisuje na karcie wartość gazu za jaką zapłacił klient. Następnie zwraca kartę odbiorcy, który umieszcza kartę w czytniku gazomierza, wartość zakupionego gazu jest wczytywana do pamięci i już można korzystać z gazu. W momencie kiedy wartość zakupionego gazu zbliża się do zera gazomierz informuje użytkownika sygnałem dźwiękowym konieczności ponownego zakupu gazu . Oczywiście można na bieżąco kontrolować zużycie i pozostałą wartość gazu.