baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Walory zdrowotne ogrzewania ściennego

Z punktu widzenia sposobu przekazywania ciepła możemy wyróżnić trzy rodzaje ogrzewań:

Ogrzewanie powietrzne – nie jest korzystne z punktu widzenia zdrowia człowieka i jego dobrego samopoczucia zwłaszcza dla alergików. Człowiek nie czuje się dobrze i często ma wrażenie przeciągu przy zamkniętych oknach, wynikają z duzej asymetrii temperatury – wywołującej ruch powietrza potęgowany przez wentylatory wymuszające dodatkowy ruch powietrza. Ciągły ruch powietrza powoduje unoszenie w powietrzu licznych drobin pyłu, kurzu drobnoustrojów i alergenów. Nagrzane powietrze w kontakcie z metalem (np. kanały wentylacyjne) dodatnio jonizuje się, co wpływa na pogorszenie samopoczucia osoby przebywającej w takim pomieszczeniu.

grzejnikOgrzewanie grzejnikowe – charakteryzuje się takimi samymi skutkami jak ogrzewanie powietrzne jednak negatywe skutki są o wiele mniejsze. Wynika to:

  • z niższej temperatury powietrza w pomieszczeniu( powietrze nie jest nośnikiem ciepła – jest ono nagrzane w pomieszczeniu od usytuowanych w nim grzejników)
  • ruch powietrza wywołany jest tylko cyrkulacją powietrza ( o temperaturze niższej niż przy ogrzewaniu powietrznym)

Ogrzewanie ścienne – w porównaniu z powyższymi systemami grzewczymi ogrzewanie powierzchniowe ze względu na specyfikę pracy w żaden sposób nie pogarsza jakości powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowym atutem jest brak jakichkolwiek metalowych elementów grzewczych będących w kontakcie z powietrzem mogących zmienić jonizację powietrza.

wykresNa poziom komfortu cieplnego człowieka największy wpływ ma odczucie cieplne, które nie jest jednoznaczne z rzeczywistą temperaturą powietrza pomieszczeniu. Temperatura odczuwalna przez człowieka jest to średnia wartość temperatury powietrza i przeciętnej temperatury powierzchni wszystkich otaczających Szczegółowo związek ten przedstawia wykres Königa.

Widać z niego, że względnie niskie temperatury powietrza są rekompensowane przez promieniowanie cieplne i że osiąga w ten sposób się pożądany komfort termiczny. Ogólnie zrozumiałym przykładem może być tutaj opalanie się w zimie w wysokich górach. Warunkiem mikroklimatu pokojowego jest równomierny pionowy i poziomy rozkład temperatur. Temperatura powietrza pokojowego powinna wynosić 16÷18oC, a średnia temperatura elementów budowlanych 24÷30oC. Może to zapewnić jedynie ogrzewanie ścienne.

Dużą wagę na samopoczucie człowieka ma również jonizacji powietrza. W wyniku promieniowania pierwiastków powstają jony powietrza, czyli atomy lub cząsteczki o zakłóconej równowadze elektrycznej. Te z niedoborem elektronów to jony dodatnie zaś mające nadmiar elektronów to jony ujemne. Badania wpływu jonizacji na organizmy żywe pokazały, że poprawę samopoczucia i uczucia świeżości powodują jony ujemne, natomiast jony dodatnie sprzyjają unoszeniu się w powietrzu cząstek pyłów, drobnoustrojów i alergenów.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym wzrasta liczba jonów dodatnich. Odczuwanie duszności i suchości w drogach oddechowych spowodowane jest zwiększeniem liczby jonów dodatnich w pomieszczenia. Stwierdzono także ponad wszelką wątpliwość, że przetłaczanie powietrza przez metalowe przewody wentylacyjne i metalowe nagrzewnice powoduje zmniejszenie liczby jonów ujemnych, proporcjonalnie do prędkości przepływu, temperatury płaszczyzn grzejnych i wilgotności powietrza. Ten fakt w pewnym stopniu dyskwalifikuje ogrzewanie powietrzne. Z uwagi na koszt oraz trudności techniczne zwiększenie gęstości jonów ujemnych jest bardzo kłopotliwe. Skuteczniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie ilość jonów dodatnich. Można to osiągnąć na drodze wentylacji, a przede wszystkim poprzez zastosowania powierzchniowych niskotemperaturowych systemów – np. ściennego


Opublikowano

w

Tagi: