Wywóz odpadów budowlanych a prawo

Prawidłowa gospodarka odpadami jest niezwykle istotna dla nas wszystkich. Chodzi tu nie tylko o ochronę środowiska naturalnego – choć oczywiście wszyscy na własnej skórze dostrzegamy negatywne skutki jego degradacji – ale również o komfort naszego codziennego życia. W końcu przebywanie w towarzystwie odpadów – zwłaszcza organicznych czy przemysłowych – nie jest niczym przyjemnym. Zwłaszcza gdy są one dużych gabarytów i zakłócają możliwość swobodnego funkcjonowania. Do tej kategorii odpadów z pewnością zaliczają się odpady budowlane. Zarówno będące wynikiem dużych inwestycji, jak i drobnych remontów. Co więc można zrobić z odpadami budowlanymi?

Gospodarka odpadami a przepisy prawa

kontener gruzPrzede wszystkim należy pamiętać, że wywóz śmieci Warszawa jest ściśle uregulowany przez prawo. Nie można więc postępować z żadnymi odpadami, także budowlanymi, w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Każdy rodzaj odpadów musi być odpowiednio składowany, w sposób wykluczający stwarzanie jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, a także odpowiednio utylizowany. Za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami można ponieść nawet odpowiedzialność karną, w tym w postaci wysokich kar pieniężnych. Dlatego po prostu nie warto wywozić śmieci na własną rękę – zwłaszcza gdyby miało to nastąpić w zupełnie nielegalny sposób, np. do lasu.

Samodzielny wywóz gruzu grozi karą

Nie inaczej jest w przypadku odpadów budowlanych. Tutaj pojawiają się dodatkowe problemy. Tego rodzaju odpady, jak chociażby gruz, przeważnie są sporych gabarytów oraz o wysokiej wadze. Dlatego ich składowanie i wywóz jest po prostu trudny. Do tego dochodzi fakt, że mogą one stwarzać znaczne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Jakiekolwiek wypadki wynikające z nieprawidłowego przechowywania i wywozu odpadów budowlanych mogą skończyć się po prostu tragicznie. A odpowiedzialność za wszelkie wypadki spada tu na inwestora, który nie zabezpieczył właściwego sposobu obchodzenia się z tego rodzaju odpadami. Jeżeli więc nie dopełni on tych obowiązków, a dojdzie do wypadku, to będzie musiał wypłacić stosowne odszkodowanie.

Specjaliści od wywozu gruzu z budowy

Rzeczywiście to na inwestorze ciąży obowiązek prawidłowego składowania i wywozu odpadów budowlanych. Na placu budowy muszą być one przechowywane w specjalistycznych pojemnikach, tak, aby nie stwarzały dla nikogo zagrożenia. Poza tym tego rodzaju odpady nie mają charakteru komunalnego, a więc nie mogą zostać wyrzucone do kubłów na śmieci czy przekazane firmom zajmującym się wywozem odpadów komunalnych z posesji. Właściwie najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest tu skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w wywozie gruzu z placu budowy bądź remontu. Po prostu wywóz gruzu Warszawa, która jest miastem, w którym można bez problemu znaleźć takie firmy, jest zadaniem dla doświadczonych specjalistów, wyposażonych w odpowiedni sprzęt.

Warto pamiętać, że gruz nie może być przyjmowany do miejsc do tego nieprzeznaczonych, np. na prywatne posesje. Dlatego nigdy nie należy odpowiadać na ogłoszenia typu „przyjmę gruz” – tego rodzaju postępowanie grozi karą zarówno dla przyjmującego, jak i przekazującego gruz. Nawet gdy taka transakcja odbywa się w dobrej wierze. Właściciel gruzu również nie może wykorzystać go do zmian ukształtowania własnej działki. Takie postępowanie również nie jest legalne.


Opublikowano

w

Tagi: