Zarządzanie nieruchomościami – jak robić to efektywnie?

Zarządzanie nieruchomościami to cały szereg czynności koniecznych do sprawnej obsługi finansowej i administracyjnej nieruchomości oraz utrzymania jej w niepogorszonym stanie.

Definicja i zakres czynności rozumianych jako zarządzanie nieruchomościami zapisana została w artykule 184b Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.

Zarządzać nieruchomością można osobiście, ale również można zlecić to w formie usługi zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami. Im większa jest Wspólnota Mieszkaniowa, tym częściej zleca to wyspecjalizowanej firmie.

Czym jest nieruchomość?

osiedleSkuteczne zarządzanie związane jest przede wszystkim z dobrym rozumieniem istoty rzeczy, którą zarządzamy. Przy zarządzaniu nieruchomościami warto więc rozpocząć od zdefiniowania pojęcia nieruchomość. Najczęściej określenia nieruchomość używa się do określenia budynku jedno lub wielorodzinnego lub innego budynku postawionego trwale na gruncie. Definicja zawarta w Kodeksie Cywilnym rozszerza jednak to pojęcie. Zgodnie z artykułem 46 § 1 Kodeksu Cywilnego, nieruchomość to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności oraz budynki i budowle, jeśli stanowią odrębny przedmiot własności.

Nieruchomością jest więc zarówno grunt jak i budynek mieszkalny zabudowany na gruncie. Dla budynków i budowli posiadających status nieruchomości założona jest księga wieczysta, w której zawarte są informacje o stanie własności nieruchomości oraz stan zadłużenia zwany również hipoteką. Zarządzanie nieruchomościami może dotyczyć zarówno zarządzania gruntami rolnymi, gruntami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkalną jak i budynkami i budowlami o różnym przeznaczeniu.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Do głównych obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomościami zalicza się prowadzenie koniecznych dokumentacji technicznych budynku oraz zlecanie bieżących prac remontowych i przeglądów instalacji. Istotne z punktu widzenia prawno-finansowego jest dbanie o prowadzenie przejrzystej księgowości oraz sprawna obsługa należności finansowych. Status Nieruchomości specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu osiedlami będącymi własnością wspólnot mieszkaniowych. Z uwagi na liczne obowiązki wynikające z konieczności zarządzania nieruchomością, warto zlecić to zadanie firmie zewnętrznej.

Powierz zarządzanie nieruchomościami sprawdzonej firmie

Firmy, które oferują profesjonalne zarządzanie nieruchomościami to nieocenione wsparcie i pewność, że nieruchomość zostaje powierzona w dobre ręce. Do usług świadczonych przez tego rodzaju podmioty zalicza się doradztwo przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości, przygotowanie zrównoważonego budżetu i planu finansowego na kolejne lata a także załatwienie spraw formalnych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego czy rejestracją w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym.

Powierzenie obowiązków wynikających z zarządzania nieruchomościami firmie zewnętrznej ogranicza istotnie ryzyko operacyjne i pozwala zoptymalizować stosowane rozwiązania. Dzięki wsparciu doświadczonego zespołu, nieruchomość pozostanie w dobrym stanie technicznym i ekonomiczno-finansowym.


Opublikowano

w

Tagi: