Beton z włóknami stalowymi

beton wloknaBeton z dodatkiem włókien stalowych charakteryzuje się zbrojeniem równomiernie rozproszonym, co czyni go materiałem jednorodnym w masie. Takie mikrozbrojenie do betonu realizuje się tutaj przez cienkie włókna stalowe wykonane w różnym kształcie i różnych wymiarach. Największy wpływ na właściwości kompozytu mają:

 • długość,
 • średnica,
 • kształt,
 • rozkład
 • a także procentowa zawartość włókien.

Procentowa zawartość włókien w klasycznych rozwiązaniach waha się w granicach od pół do trzech procent objętości. Spełnienie tego warunku jest konieczne ze względów wykonawczych, gdyż podczas mieszania kompozytu mogą powstawać skupiska włókien, czyli tak zwane jeże. Dodatek włókien w ilości mniejszej niż pół procenta nie powoduje w zauważalny sposób ujawnienia w kompozycie cech quasi-plastycznych i dlatego też tę wartość uważa się za dolną granicę.

Długość włókna stalowego jest ograniczona poprzez względy wykonawcze oraz przyczepność stali i betonu. W betonach zwykłej wytrzymałości długość na ogół nie jest mniejsza niż pięćdziesiąt milimetrów, natomiast w betonach ultra wysokowytrzymałych stosuje się bardzo cienkie, znacznie krótsze włókna stalowe, rzędu od sześciu do dwunastu milimetrów. Włókna w kompozycie powinny być rozmieszczane w kierunku występowania głównych naprężeń rozciągających. Wyróżnia się trzy podstawowe typy układu ułożenia włókien stalowych:

 • przestrzenny (3D),
 • płaski (2D)
 • oraz liniowy (1D).

Domieszki do ogrzewania podłogowego

Domieszki wykorzystywane przy ogrzewaniu podłogowym mają na celu uplastycznienie i ograniczenie zużycia wody zarobowej. Na rynku dostępnych jest wiele środków, mających takie zastosowanie. Plastyfikator do ogrzewania podłogowego wykorzystywany jest także do produkcji innego typu wyrobów betonowych. Zaliczyć do nich możemy:

 • płyty,
 • krawężniki,
 • kostki,
 • kręgi,
 • płoty betonowe
 • i tym podobne.

Domieszki do ogrzewania podłogowego zlecane są do wykonywania posadzek betonowych, będących wylewkami pod podłogi specjalnego przeznaczenia. Zapewniają one zachowanie odpowiednich parametrów posadzki w trakcie jej przygotowywania, jak również w czasie późniejszym jej eksploatacji. Ich dodanie zapewnia utrzymanie posadzki we właściwym, nienaruszonym stanie podczas podwyższenia temperatury na skutek zastosowanego w niej systemu ogrzewania.


Opublikowano

w