Bezpieczeństwo finansowe podwykonawców

W prawie istnieje ogólna zasada, że przepisy zawieranej umowy dotyczy tylko stron tejże umowy. Zasada ta nie obowiązuje jednak w umowach zawieranych z podwykonawcą robót budowlanych, w których odpowiedzialnością za wynagrodzenie dla podwykonawcy może być obarczony nawet sam inwestor. Mowa o tym w artykule 647 kodeksu cywilnego – „zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez wykonawcę”. Dzięki temu przepisowi warunkiem uzyskania wynagrodzenia przez wykonawcę jest jedynie poprawne wykonanie zleconych prac. Jakie warunki należy spełnić, aby przepis był obowiązujący?

  • Umowa o podwykonawstwo jest w formie pisemnej
  • Inwestor zaakceptował zatrudnienie podwykonawcy
  • Podwykonawca musi wykonywać roboty budowlane (przepis nie dotyczy więc np. ochrony terenu budowy, wynajmu sprzętu budowlanego, prac geodezyjnych)
  • W umowie między inwestorem i generalnym wykonawcą nie ma zapisu nakazującego wykonania całości prac przez generalnego wykonawcę bez udziału podwykonawców

Aby w pełni skorzystać z przysługujących podwykonawcy praw, warto zadbać o zamieszczenie w umowie o podwykonawstwo odpowiednich zapisów. Szczegółowych informacji na ten temat oraz interpretacji artykułu 647 k.c. udzielają kierownicy oddziałów PUM.

Gorąco zachęcamy do kontaktu z oddziałami.


Opublikowano

w