baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


BHP w miejscu pracy. Dlaczego właściwa odzież jest tak istotna?

BHP to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy w higienicznych warunkach. Jest to istotne zagadnienie z uwagi na fakt, że każdemu pracodawcy powinno zależeć na tym, aby jego pracownicy mieli zapewnione najlepsze warunki oraz by ryzyko było jak najmniejsze. Właściwa odzież w miejscu pracy to jedna z kluczowych rzeczy, o które trzeba zadbać. Czytaj dalej!
bhp

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawowe informacje
 2. Środki ochrony indywidualnej – co warto wiedzieć?

W przypadku, gdy charakter pracy wymaga szczególnej ochrony zdrowia pracowników, należy zastosować środki ochrony zbiorowej w celu wyeliminowania ryzyka.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawowe informacje

Najważniejszym elementem pracy jest jej bezpieczne i prawidłowe wykonywanie. Każdy pracownik powinien być zapoznany z zasadami BHP na określonym stanowisku. Odpowiednie szkolenie BHP pracowników powinno zostać zapewnione przez pracodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Popularne i bardzo przydatne artykuły BHP to:

 • rękawice ochronne,
 • okulary ochronne,
 • półmaski antysmogowe,
 • ochrona przeciwchemiczna,
 • ochrona przeciwgazowa,
 • półmaski przeciwpyłowe.

Hurtownia z odzieżą BHP to miejsce, w którym możemy nabyć potrzebne elementy. Popularne środki ochrony zbiorowej to np.:

 • rusztowania robocze i ochronne,
 • balustrady i pomosty robocze,
 • ekrany dźwiękochłonne,
 • inne urządzenia ochronne, np. zapobiegające dostępowi do stref niebezpiecznych.

Do środków ochrony indywidualnej nie zaliczamy: mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewniania bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników; środków ochrony indywidualnej używanych przez policję, wojsko oraz inne służby utrzymania porządku publicznego; wyposażenia stosowanego przez ratownicze służby; środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów.

Środki ochrony indywidualnej – co warto wiedzieć?

Środki ochrony indywidualnej to sprzęt i wyposażenie przeznaczone do użytku i noszenia przez pracownika w celu zapewnienia mu ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami, np. ekspozycją na czynniki niebezpieczne i szkodliwe. Sprzęt ochrony osobistej to również wszelkie pozostałe wyposażenie dodatkowe używane w tym celu. Warto pamiętać, że środki ochrony indywidualnej są sprzętem ochronnym, a nie przedmiotami służącymi do samoobrony. Środkami ochrony nie jest także zwykła robocza odzież. Stosowanie określonych przepisami elementów ubioru i akcesoriów, ściśle wiąże się z zachowaniem zasad BHP. Do grupy środków ochrony indywidualnej należą między innymi: obuwie ochronne, hełmy, okulary, szelki, amortyzatory oraz kombinezony.

Środki ochrony kończyn dolnych to obuwie ochronne, ochraniacze stóp i ochraniacze kolan. Środki ochrony kończyn górnych to ochraniacze łokci i dłoni. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.


Opublikowano

w