Czym charakteryzuje się przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym zapewnia wysoki poziom oczyszczania. Ścieki po wstępnym sfermentowaniu kierowane są do drenów, którymi rozsączane są do gruntu. Jest to doskonałe rozwiązanie dla właścicieli działek, które nie są objęte dostępem do sieci kanalizacyjnej. Systemy rozsączające są tanie i łatwe w budowie oraz bezawaryjne.

Mechanizm działania przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym

drenaż

Schemat działania oczyszczalni rozsączających nie jest zbyt skomplikowany. Ścieki najpierw trafiają do osadnika gnilnego, gdzie są wstępnie oczyszczane, a następnie przepływają przez drenaż rozsączający. Jest to układ drenów w postaci perforowanych rur, które rozsączają ścieki do gruntu. W czasie gdy ścieki przechodzą przez drenaż, zachodzą procesy biologiczne, które skutkują dalszym oczyszczaniem w warunkach tlenowych. Jest to możliwe, ponieważ oczyszczalnia rozsączająca posiada szczepy bakterii rozkładające zanieczyszczenia na mniejsze cząstki, które następnie mogą zostać rozpuszczone w wodzie.

Wykonawca oczyszczalni ścieków EKO-BIO ze Słupska przed przystąpieniem do prac dokonuje wizji lokalnej, czyli oceny warunków wodno-gruntowych. Montaż drenażu wymaga dość sporej powierzchni, bo około 40 metrów kwadratowych. Nad drenażem nie można sadzić roślin, których korzenie mogłyby uszkodzić poszczególne elementy. Długość nitek drenujących zwykle określana jest przez producenta danego systemu. Zazwyczaj jednak układa się kilka ciągów drenarskich przy zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy nimi. Rury rozkłada się z odpowiednim spadkiem i otacza warstwą żwiru oraz przykrywa geowłókniną.

Zalety oczyszczalni z drenażem rozsączającym

Oczyszczalnie z drenażem są nie tylko ekologiczne i bezpieczne dla środowiska, ale także ekonomiczne. Tego typu oczyszczalnie są tanie w eksploatacji, ponieważ nie wymagają wywożenia nieczystości wozem asenizacyjnym. A zatem stosunek wydajności do kosztów budowy i użytkowania jest niezwykle korzystny.

Wspomniana firma EKO-BIO będąca wykonawcą oczyszczalni przydomowych w Świeszynie, Koszalinie i okolicach zawsze dobiera najlepsze rozwiązania z uwzględnieniem potrzeb inwestora i oferuje produkty najwyższej jakości, czyli oczyszczalnie z atestami i certyfikatami. Oczyszczalnie zawsze dobiera się do lokalnych warunków oraz liczby użytkowników, a więc są to systemy nie tylko bezawaryjne, ale także niezwykle wydajne. Oczyszczalnie drenażowe są praktycznie bezobsługowe – konieczne jest jedynie dawkowanie preparatu biologicznego i usuwanie osadu raz w roku.


Opublikowano

w

Tagi: