Czym grozi nieodpowiednie zabezpieczenie wykopu na placu budowy?

koparka

Prace budowlane, które wymagają wykonania głębokich wykopów, muszą być dobrze zabezpieczone. Ma to wpływ zarówno na bezpieczeństwo pracowników i osób znajdujących się w pobliżu, jak i na sprawne przeprowadzenie robót. Jako że wszelkie nieprawidłowości utrudniają właściwą realizację działań, niezwykle ważną kwestią jest właściwe zabezpieczenie wykopów. Z naszego artykułu dowiesz się, czym grozi nieodpowiednie zabezpieczenie wykopu na placu budowy.

Czy zawsze trzeba zabezpieczać wykopy?

Zabezpieczenia wykopów to kluczowa kwestia, która ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo ludzi, ale także na całą inwestycję budowlaną. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań, aby właściwie zabezpieczyć wykop. Wynika to zarówno ze zdrowego rozsądku, jak i jest regulowane przepisami BHP. W związku z tym zanim rozpocznie się jakiekolwiek działania budowlane, warto zwrócić się do renomowanych i sprawdzonych firm, które wykonają niezbędne zabezpieczenia prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem. I choć na ogół jest to obowiązująca norma, istnieją jednak sytuacje, które pozwalają pominąć zabezpieczenie wykopu. Prawo zwalnia z tego obowiązku wykopy do 1 metra w gruntach twardych, gdzie nie ma obciążenia. Istnieje też taka możliwość dotycząca wykopów do 2 metrów głębokości, jednak muszą potwierdzać ją badania gruntu wraz z raportem geologiczno-inżynierskim. W pozostałych przypadkach istnieje obowiązek zabezpieczenia wykopu.

Po pierwsze bezpieczeństwo ludzi

Zabezpieczenie wykopów jest ważne, gdyż niewłaściwe podejście do tej kwestii może stanowić zagrożenie dla ludzi. Z tego powodu wszelkie działania powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie doprowadzić do osypywania się wykopu i zbieranie się w nim wody. Co więcej, koniecznie trzeba zabezpieczyć zlokalizowane nieopodal drogi, a także linie kolejowe, które muszą być wyłączone z ruchu na czas prac. W przypadku zbagatelizowania tej kwestii mogłoby dojść do wypadków z udziałem pracowników, a także osób postronnych.

Branża budowlana w Polsce liczy ponad 300 tysięcy zatrudnionych – wyjaśnia przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów. Obejmuje ona zarówno ogromne, miliardowe projekty, jak i mniejsze roboty. Podczas pracy robotnik jest narażony na wiele niebezpieczeństw takich jak spadające ciężkie przedmioty lub złe użytkowanie narzędzi pracy. Bardzo często do nieszczęść dochodzi przy pracach ziemnych w postaci wykopów. W interesie każdego pracodawcy i nadzorcy budowy leży zatem bezpieczeństwo swoich pracowników, dlatego tak ważna jest dbałość o właściwe zabezpieczenie wykopów.

Po drugie bezpieczeństwo inwestycji

Oprócz bezpieczeństwa ludzi równie istotną kwestią jest także bezpieczeństwo samej inwestycji budowlanej. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia wykopu, ziemia mogłaby się osuwać do jego wnętrza, co uniemożliwiałoby prowadzenie dalszych etapów prac. Ponadto jedną z form zabezpieczeń wykopów jest ich odwodnienie. Woda na dnie wykopu nie tylko uniemożliwia pracę, ale może także znacząco obniżyć jej jakość. Może też spowodować uplastycznienie gruntu, przez co nie będzie on nadawał się do posadowienia fundamentów. Zaniedbanie na etapie przygotowania fundamentów jest niebezpieczne nie tylko ze względu na utrudnienie w dalszym prowadzeniu prac. Jeśli nie postaramy się o osuszenie terenu, woda zawilgoci ściany fundamentowe, co w przyszłości może prowadzić do ich zagrzybienia i powstawania pleśni w pomieszczeniach, a to z kolei może mieć groźne konsekwencje dla zdrowia. Z tego powodu odwadnianie wykopów jest ważnym etapem większości prac budowlanych. Ma ono na celu odpompowanie wód opadowych i roztopowych, które napływają do wykopu lub też obniżenie poziomu wód gruntowych wokół niego.

Nieodpowiednie zabezpieczenie wykopu na placu budowy mogłoby znacznie utrudnić dalsze prowadzenie prac, a przede wszystkim mieć groźne konsekwencje dla zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych. Z tego powodu jest to jedna z najważniejszych czynności, jaką należy wykonać zanim rozpocznie się kolejne etapy pracy.


Opublikowano

w