Dźwignice – czy wiesz, jakich urządzeń potrzebujesz do remontu domu?

wciagnikPrzy przesuwaniu, tak w pionie, jak też w poziomie, bagażów o masie plus minus paruset kilogramów czy nawet kilku ton, zastosowanie znajdują rozmaite urządzenia dźwignicowe. Wciągarki elektryczne oraz wciągniki napotykamy m.in. w budynkach takich jak składy albo hale fabryczne. Jeżeli idzie o asortyment przyrządów dźwignicowych, dla wymagań niniejszego tekstu określenia wciągarka jak też wciągnik wykorzystujemy zamiennie, jednakowo jak w języku kolokwialnym. W fachowym nazewnictwie maszynowym wciągarka odróżnia się od wciągnika zastosowaniem ramy, która to stanowi bazę dla struktury nośnej. Wciągnik jest jednorodnym mechanizmem, wymagającym jednakże zastosowania wózka jezdnego poruszającego się w obrębie konstrukcji.Do najprostszych aparatów dźwignicowych zaliczamy wciągniki ręczne, łańcuchowe bądź linowe.

Pierwsze, a więc łańcuchowe wciągniki, są zdecydowanie w najczęściej spotykane na budowach: określono je do przewozu (zależnie od typu) ciężarów od 500 kg do 10 ton, na wysokość max. 3 metrów. Manualne wciągniki łańcuchowe osiągalne są zazwyczaj w zestawach z wózkami jezdnymi, poruszającymi się po torze komunikacyjnym, a więc belce regału magazynowego. Co ważne, w przypadku wciągników o załadunku od 1 tony , systemy takie podlegają obligatoryjnej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego jak też rygorystycznym cyklicznym kontrolom. Wciągniki ręczne linowe, dla odmiany, umożliwiają przemieszczenie nieco lżejszych ładunków na dystanse z przedziału 10-40 m, tak w pionie, jak i w poziomie. Są często wykorzystywane przy transporcie ładunków od pierwszego piętra wzwyż.

Wciągarki elektryczne, zwane wymiennie wciągnikami elektrycznymi, są uniwersalnymi rozwiązaniami, wykorzystywanymi do przewozu ciężarów w pionie. Użytkuje się je w przypadku eksploatacji suwnic oraz wciągarek bramowych, tak w zadaszonych halach, jak też na otwartej powierzchni, na przykład na placach budowy. Dowodem na niezawodność wciągarek elektrycznych są akceptowalne zakresy temperatury eksploatacji na otwartych przestrzeniach a także wysoki próg maksymalnej wilgotności powietrza. Dużym ułatwieniem w obsłudze większości modeli wciągników elektrycznych jest możność zdalnego sterowania pracą urządzenia.

Drabina ewakuacyjna, drabina kotwiona: mają użycie do różnych budynków, centrów logistycznych czy innych konstrukcji.


Opublikowano

w

Tagi: