Jak działają wirowe pompy do kanalizacji?

pompa

Nieczystości płynne to zawiesina będąca mieszaniną substancji o różnej gęstości i właściwościach fizyko-chemicznych. W instalacjach kanalizacyjnych, gdzie niemożliwy jest wyłącznie przepływ z wykorzystaniem grawitacji, konieczne będzie zastosowanie pomp dostosowanych do specyfiki ścieków i pozwalających na przesyłanie ich z właściwą intensywnością oraz podnoszenie na potrzebną wysokość. Rozwiązaniem sprawdzającym się tu najlepiej są pompy wirowe.

Zasada pracy pompy wirowej

Podstawową zasadą działania pompy wirowej jest generowanie krętu cieczy przez ruch obrotowy wirnika, który powoduje wymuszanie przepływu przez nadawanie cząsteczkom energii kinetycznej w części tłocznej oraz powstawanie podciśnienia w części ssawnej. Jest ono tworzone przez oddziaływanie siły odśrodkowej oraz siłę wyporu elementów wirnika, którym mogą być w zależności od konstrukcji łopatki, nurnik lub krzywka. Ciecz opuszczając wirnik, zamienia swoją energię kinetyczną w ciśnienie. Przewagą, jaką mają pompy wirowe używane do przesyłu ścieków nad innymi konstrukcjami, jest możliwość dopasowania geometrii wirnika do charakterystyki zawiesiny, co sprzyja ograniczeniu awaryjności, zapobiega blokowaniu elementów ruchomych oraz eliminuje ryzyko tworzenia się zatorów. Ze względu na swoje właściwości pompy wirowe do ścieków są chętnie stosowane w domowych i sieciowych przepompowniach, gdzie gwarantują oczekiwaną wysoką wydajność i niską podatność na usterki. Rozwiązaniem, które dodatkowo podnosi sprawność i użyteczność pompy, jest wykorzystanie rozdrabniacza mechanicznego, który na wejściu zmniejsza powstające opory, ujednolicając wielkość cząsteczek tworzących zawiesinę.

Niezawodne pompy do ścieków

Przykładem pomp radzących sobie znakomicie z transportem ścieków są urządzenia z serii Orka, produkowane przez firmę INWAP. Oferowane przez nią konstrukcje to pompy wyporowo-wirowe, które łączą w sobie zalety obu typów. Ich elementami roboczymi są jednołopatkowe rotory, które poruszają się ruchem obrotowym wewnątrz wykonanego z elastomerów kieszeniowego statora, wytwarzając zarazem moment krętu oraz generując siłę nacisku, przekazującą energię kinetyczną cząsteczkom zawiesiny. Napęd przekazywany przez silnik elektryczny o mocy 0,8 kW pozwala na wygenerowanie ciśnienia rzędu między 0,6 a 1 MPa, a także osiągnięcie przepływu na poziomie 3000 l/h. Wersje z silnikiem o mocy 1,5 kW dadzą przepływ sięgający 6000 l/h. W pompach ORKA-NT stosuje się rozdrabniacz młynkowy, a w ORKA-N jest wykorzystywany rozdrabniacz młotkowy, co zwiększa przepływ, daje możliwość zmniejszenia sedymentacji, ogranicza procesy gnilne oraz redukuje emisję przykrych zapachów.


Opublikowano

w