Jak wyłożyć kostkę brukową?

kostka brukowaKostka brukowa jest popularnym rozwiązaniem do podwórkowych chodników i podjazdów. Zapewnia estetyczny i trwały wygląd nawierzchni, jest również materiałem odpornym i korzystnym cenowo. Na rynku dostępne są różne kostki, ich ułożenie jest dość proste, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Jak to zrobić?

Obliczenia

Na samym początku należy wyznaczyć sobie wielkość powierzchni do układania kostki za pomocą kołków i żyłek oraz obliczyć ilość potrzebnych materiałów. Dodatkowo należy uwzględnić do czego będzie służyła kostka, ponieważ w zależności od tego czy będą się na niej poruszały pojazdy, zmienia się potrzebna grubość kostki (4 cm bez pojazdów,6 cm lub 8 cm z nimi).

Wykop

Kolejnym krokiem jest korytowanie, czyli wykonanie wykopu na powierzchni przeznaczonej do ułożenia kostki brukowej. Należy ustalić spadek terenu w kierunku gruntu nieutwardzonego, by tam mogły spływać wody opadowe oraz uwzględnić rodzaj gleby na którym chcemy położyć kostkę.

Potrzebne instalacje

Gdy kostkę układamy na dużej powierzchni niezbędne będzie wykonanie instalacji odwadniającej. Zgromadzoną wodę możemy odprowadzić do studni chłonnej, rowu melioracyjnego lub kanalizacji deszczowej.

Podbudowa

Następnie trzeba wykonać podbudowę, która powinna mieć minimum 20 cm grubości. Dno koryta należy wyrównać dobrze ubitą warstwą piasku o grubości 10 cm. W przypadku przewidywanych dużych nacisków i obciążeń na powierzchnię, należy nasypać na dno koryta grubą warstwę kruszywa, które powinno się ubić. Najlepsze materiały do podbudowy to piasek wymieszany ze żwirem, żużel lub sam żwir.

Krawężniki

Po wykonaniu podbudowy, przed położeniem kostki, należy postawić krawężniki. Każdy element należy umieścić na fundamencie z półsuchego betonu, aby mieć pewność że droga będzie trwała. Krawężnik powinien być powyżej lub na równi poziomu kostki brukowej (w zależności od rodzaju kostki brukowej), a kostka znajdować się delikatnie ponad poziomem gruntu.

Podsypka

Ostatnim krokiem zanim zaczniemy układać kostkę jest wykonanie podsypki z odsiewek kamiennych na grubość około 4 cm. Podsypkę należy wyrównać, ale nie ubijać.

Ułożenie kostek

Po zakończeniu przygotowania przystępujemy do układania kostki brukowej. Kostkę układamy według określonego wzoru, każdą ułożoną kostkę z osobna dobijając gumowym młotkiem by dobrze umocować ją w podłożu.

Utrwalenie

Po wyłożeniu kostki brukowej należy ją utrwalić. W tym celu należy posypać kostkę piaskiem kwarcowym, który dostanie się w szczeliny pomiędzy kostkami i utrwali ze sobą pojedyncze elementy.

W ten sposób możesz wykonać dla siebie chodnik lub podjazd, który ułatwi ci przemieszczanie się i posłuży ci przed długa lata.


Opublikowano

w

Tagi: