Jakie są rodzaje wyżarzania stali i kiedy się je stosuje?

wyzarzanie staliTrwałość i inne właściwości metali zależą przede wszystkim od wybranej obróbki cieplnej. Trzeba posiadać więc na ten temat pewną wiedzę, aby zastosować właściwy proces. Jeden z nich cieszy się szczególną popularnością ze względu na szeroką możliwość dostosowywania parametrów. Przyjrzymy się mu bliżej w niniejszym artykule.

Czym jest wyżarzanie?

To proces polegający na podnoszeniu temperatury metalu do bardzo wysokich wartości, a następnie studzenie. W zależności od metody wyżarzanie może przebiegać gwałtownie lub powoli. Jego efektem są elementy o określonej strukturze, które można wykorzystać w różnorodnych konstrukcjach.

Rodzaje wyżarzania stali

Istnieje osiem głównych sposobów takiej obróbki cieplnej. Niektóre różnią się szczegółami, a pozostałe korzystają ze zgoła odmiennych metod. Wyżarzanie stali dzielimy więc na:

1) Normalizujące. Polega ono na wygrzaniu staliwa lub jego stopu i wystudzeniu przy pomocy niewielkiego przepływu powietrza. W ten sposób powstaje jednorodna struktura drobnoziarnista o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych. Ponadto zmniejsza naprężenia własne i ułatwia skrawanie.

2) Ujednorodniające. Jego celem jest przeciwdziałanie niejednorodności składu chemicznego stali, która powstaje wskutek mikrosegregacji i – w mniejszym stopniu – likwacji. Proces odbywa się poprzez nagrzanie surowca do 1200ºC, a potem gwałtownym wychłodzeniu.

3) Odprężające. W efekcie metody nie dochodzi do poważnych zmian strukturalnych, ponieważ sezonowanie (długotrwałe odprężanie samorzutne) może trwać nawet kilka lat. Tego typu wyżarzanie stali stosuje się przede wszystkim w materiałach nierdzewnych oraz austenitycznych.

4) Rekrystalizujące. Temperatura osiąga tutaj ok. 550-650℃, co przyczynia się do ograniczenia wpływu zgniotu. Oznacza to, że znajduje swoje zastosowanie w elementach poddanych wcześniejszej obróbce na zimno.

5) Zupełne. Przeznaczone do stali stopowych. Ma na celu zarówno likwidację wewnętrznych naprężeń, jak i uzyskanie struktury bliskiej stanu równowagi. W związku z tym surowiec nagrzewa się do ok. 30-50℃, a następnie powoli obniża temperaturę – najczęściej z użyciem powietrza.

6) Izotermiczne. To odmiana wyżarzania zupełnego. Chłodzenie przebiega jednak w stosunkowo wysokiej temperaturze, a obróbka przebiega na zimno.

7) Zmiękczające. Określane również mianem sferoidyzacji. Jej efektem jest przemiana cementytu płytkowego w kształt sferoidalny, a to przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie twardości oraz polepszenie obrabialności stali.

8) Grafityzujące. Dzięki niemu stopy żelaza białe przekształcają się w czarne ciągliwe, a także przemienia cementyt na grafit i ferryt. Wyżarzanie zwiększa w ten sposób skrawalność surowca.

Komu zlecić wyżarzanie stali?

Zachęcamy do zaznajomienia się z ofertą marki Sacher. Wśród świadczonych przez nią usług znajduje się właśnie profesjonalne wyżarzanie stali. Podczas kontaktu ze specjalistami można uzyskać pomoc w wyborze najskuteczniejszego w danym przypadku procesu.


Opublikowano

w

Tagi: