baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


W których programach termomodernizacyjnych jest wymagany audyt energetyczny?”

Kiedy jest wymagany Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji budynków jednorodzinnych?

 • Gdy staramy się o premię termomodernizacyjną z banku np. BGK lub BOŚ
 • Gdy wymagają tego lokalne programy regionalne lub gminne
 • Gdy staramy się o dotację z miasta Krakowa

Ambitne plany Krakowa

wiedzaMiasto Kraków zamierza do 2030 roku stać się miastem zero emisyjnym tzw. neutralnym klimatycznie. Na masową skalę mają być promowane aktywne formy podróżowania oraz przeprowadzana termomodernizacja budynków, gdyż zmniejszenie ucieczki energii przez przegrody zewnętrzne, czyli ocieplenie ścian i dachów/stropów to minimalny wymóg, aby wprowadzić nowoczesne źródła ogrzewania z energii odnawialnej w budynkach takie jak np. pompy ciepła.

Jedną z głównym planowanych inwestycji Krakowa jest termomodernizacja na masową skalę budynków w Krakowie. Miasto Kraków cyklicznie od paru lat promuje termomodernizację budynków na terenie miasta, lecz do tej pory środki, które przeznaczone były ograniczone i nie wystarczały dla wszystkich zainteresowanych. Dotacja w obecnym programie termomodernizacyjnym budynków jednorodzinnych Miasta Krakowa wynosiła 25 lub 50 tys. zł i jest uzależniona od dochodów na jednego członka rodziny. Kwoty przy dzisiejszych cenach materiałów i usług budowlanych może nie są powalające, ale i tak są największą tego typu dotacją w całej Polsce. Jednym z wymagań jest to, aby prace termomodernizacyjne przyniosły o najmniej 25 % oszczędności energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji co musi wynikać z obliczeń wykonanych w audycie energetycznym do programu termomodernizacyjnego miasta Krakowa. Więcej szczegółów można przeczytać na stronie ceb.com.pl/dotacja-na-termomodernizacje-budynkow-jednorodzinnych-miasta-krakow

Co to jest Audyt energetyczny i czego dotyczy?

Audyt energetyczny to szereg analiz, które mogą wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej sprawdzanego obiektu np. budynku, to przede wszystkim identyfikacja słabych punktów o podwyższonym zużyciu energii.

Audyt energetyczny termomodernizacyjny pozwala uporządkować informacje o obecnym zużyciu energii i dokonać oceny aktualnego stanu:

 • wszystkich przegród zewnętrznych budynku,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji przygotowania c. w. u.
 • wentylacji

Oczywiste jest, że każde prace termomodernizacyjne zmniejszają zużycie energii w budynku, ale problem polega, aby prawidłowo wyznaczyć grubość izolacji dla konkretnej przegrody budynku zgodnie z obecnymi wymaganiami technicznymi WT 2021 oraz które z tych prac przyniosą największą oszczędność zużywanej energii przy jak najniższych kosztach. Wykonując szczegółowe obliczenia, które posegregowane w końcowym raporcie termomodernizacyjnego audytu energetycznego zawierają rekomendacje (warianty), których wdrożenie zwiększy poprawę energetyczną na określonym poziomie w zależności od ilości prac i kosztów tych prac termomodernizacyjnych.

Typowe propozycje termomodernizacyjne budynków obejmują działania takie jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych,
 • wymiana okien,
 • modernizacja instalacji c. o.,
 • modernizację instalacji c. w. u
 • modernizację wentylacji.

Wbrew wielu internetowym opiniom audyt na potrzeby ogólnopolskiego programu termomodernizacyjnego „Czyste Powietrze” nie jest obowiązkowy, ale wielokrotnie warto go wykonać, być pewnym tego co się robi i że dotacja nie przepadnie. Koszty takiego audytu energetycznego do kwoty 1000 zł są w 100% zwracane.


Opublikowano

w

Tagi: