Kiedy zlecić wiercenie studni?

Kiedy zlecić wiercenie studni głębinowej ?

wiertnica

Studnie głębinowe wykonywane są, gdy zwierciadło wody jest głęboko i nie jest możliwe wywiercenie wydajnej studni abisyńskiej. Kolejnym częstym powodem jest czystość wody pobieranej ze studni. Generalnie im dłużej woda jest w gruncie i przejdzie przez więcej warstw filtracyjnych to jest ona czystsza. Trzecim powodem jest wydajność studni i pewność zaopatrzenia w wodę. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem odwiertu i jego zabezpieczeniem zawsze przeprowadza się próbę wydajności studni. Dokonuje się tego poprzez ciągle pompowanie wody co najmniej przez godzinę. Przyjmuje się, że przewidywane standardowe zapotrzebowanie wynosi 1 metr sześcienny na godzinę, a intensywność, z jaką czerpana jest woda, powinna przekroczyć tę wartość.

Kiedy zlecić wiercenie studni abisyńskiej ?

Wyboru pomiędzy studnią głębinową a studnią abisyńską należy dokonać uwzględniając głębokość zwierciadła wody, oczekiwaną wydajność pompy czerpiącej wodę. Studnie abisyńskie – wąsko-rurowe czerpią wodę z najpłycej położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja hydroforów stosowanych przy pobieraniu wody z wywierconej studni wyklucza zassanie wody z głębokości większej niż 8 metrów.

Jakie miejsce na studnie wybrać ?

Wybór miejsca na ujecie wody ma duże znaczenie przy zagospodarowywaniu działki i późniejszej lokalizacji zbiornika na ścieki, czy śmietnika, Ponadto wybór miejsca na wiercenie studni powinien uwzględniać koszty związane z podłączeniem studni do instalacji wodnej budynku, lub instalacji irygującej ogród. Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę i do celów bytowych.

Studnie głębinowe

Studnie głębinowe wykonywane są z atestowanych rur i filtrów plastikowych. W otworze studzniennym umieszczana jest pompa głębinowa. Pompa głębinowa musi ciągle być zakryta wodą.

Studnie Abisynki

Studnie abisyńskie są wykonywane z rur zakończonych filtrem, który umieszczany jest w warstwie wodonośnej. Do współpracy z abisynkami wykorzysywane są zestawy hydroforowe, składające się z pompy i zbiornika.


Opublikowano

w