Zawyżone koszty ogrzewania w niedostatecznie wysuszonych nowych budynkach

Uczucie przeszywającego chłodu w swoim nowym, wymarzonym domku może powodować, że właściciele domów mogą błędnie interpretować, że instalacja grzewcza została nieprawidłowo wykonana szczególnie, gdy marznący Klient pomimo ciągłej pracy instalacji ma uczucie chłodu.

kaloryferZgodnie z obecnymi europejskimi standardami budowlanymi budynek świeżo postawiony wymaga wysuszenia. Taki obowiązek spoczywa na firmie budowlanej, która ma za zadanie wysuszyć budynek przy pomocy osuszaczy pomieszczeń. Niestety wspomniana usługa wstępnego wysuszenia budynku należy do dość rzadko spotykanego zjawiska. Wyższe koszty ogrzewania niewysuszonych pomieszczeń to dodatkowe koszty budowy.

Początkowo włączona instalacja grzewcza służy głównie wysuszeniu nowych pomieszczeń.

i nie daje efektu oczekiwanego ciepła. Spowodowane jest to tym, że w czasie pierwszych momentów ogrzewania, jest zwiększone zapotrzebowanie budynku na ciepło. Dodatkowo zapotrzebowanie na ciepło pogłębia coraz to różna izolacja cieplna nowych budynków. W nowych budynkach ważna jest zatem dobra izolacja, która pozwoli na zastosowanie urządzeń grzewczych o mniejszej mocy.

W niewysuszonym budynku nie tylko początkowa moc instalacji grzewczej będzie wysoka. Wartość energii cieplnej w pierwszym okresie grzewczym może przewyższyć standardowe zapotrzebowanie na energię cieplną nawet o 40-100%. Z tego tytułu wyższe koszty, które zostaną naliczone powinny być wliczone do usługi budowlanej, nie zaś taktowane jako koszty ogrzewania. Niejednokrotnie zdarza się, że Klienci obciążani są zawyżonymi kosztami ogrzewania budynków.

Często również wysokie koszty związane z ogrzewaniem niedostatecznie wysuszonego budynku powodują konflikt między klientem posiadającym urządzenie a instalatorem.

Budynek odpowiednio wysuszony to ten, który w stanie gotowym przejdzie okres sezonowania czyli rok. Po tym okresie pierwszy sezon grzewczy będzie przebiegał sprawnie bez problemów z instalacją. Jednak często zdarza się tak, że budynki zostają oddane do użytku późną jesienią lub na początku zimy, przez co są całkowicie wychłodzone i wilgotne. Na szczególną uwagę zasługują budynki jednowarstwowymi ścianami zewnętrznymi. Pustaki ceramiczne lub keramzytowe tracą właściwości izolacyjne wraz z rosnącą wilgotnością. Odprowadzenie wilgoci na zewnątrz plus straty przez ściany zewnętrzne powoduje, że koszty mogą ogrzewania również wzrosnąć. Szczególnie takie zjawisko następuje, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 0ºC i przemarzają budowlane elementy ceramiczne, a wilgotność wzrasta. Taki przyrost zapotrzebowania na zwiększoną temperaturę w pomieszczeniu o 1 K zwiększa koszty ogrzewania o ok. 6-8% .

Zanim wprowadzimy się do nowego budownictwa zadbajmy o dostateczne wysuszenie każdego z pomieszczeń co pozwoli na dużą oszczędność i odpowiednie dobranie systemu grzewczego.

Artykuł został opublikowany przez redakcję sklepu Buderus moskal.pl