Kotły stałopalne

Stałopalny kocioł centralnego ogrzewania – urządzenie do spalania paliw stałych (węgla, drewna, koksu, itp.), olejowych (olej opałowy) w celu podgrzania nośnika ciepła (najczęściej jest to woda) cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania. Nowoczesne kotły stałopalne c.o. posiadają automatyczny podajnik paliwa i wentylator wdmuchujący powietrze do paleniska. Wystarczy ustawić temperaturę wody na sterowniku mikroprocesorowym, a sterownik zajmie się utrzymaniem wybranej temperatury wody. Takie sterowniki mają też zabezpieczenie przed zagotowaniem się wody w instalacji. W odróżnieniu od pieca, który wytworzone ciepło oddaje do otoczenia, kocioł oddaje ciepło substancji przenoszącej je, a podgrzane medium przenoszone jest w inne miejsce, np. do grzejnika, gdzie jest wykorzystywane. W potocznym rozumieniu kocioł centralnego odgrzewania błędnie nazywany jest piecem. Piec to urządzenie, gdzie wyzwalająca się w czasie spalania energia cieplna jest akumulowana w substancji ceramicznej (np. cegła szamotowa). W kotle energia cieplna akumulowana jest w wodzie lub innym płynie, a ewentualnie użyta w budowie kotła ceramika stanowi warstwę izolacyjną. Wodę gotuje się nie w piecu, ale w kotle. Rozróżniamy dwa rodzaje kotłów stałopalnych: stalowe i żeliwne.

kocioł stałopalny
Schemat kotła stałopalnego


Kocioł stalowy wodny centralnego ogrzewania S6WC
zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych, co oznacza, że temperatura wody grzewczej w układzie nie może być wyższa niż 90oC. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego grawitacyjnych lub pompowych, posiadających zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczących zabezpieczeń urządzeń ogrzewania wodnego systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych otwartych. Wprowadzenie zespołu napowietrzania umożliwia stosowanie kotła w warunkach pogorszonego ciągu kominowego, gdy eksploatacja kotła z konwekcyjnym odprowadzeniem spalin nie jest możliwa.

Paliwem podstawowym dla kotła S6WC jest węgiel kamienny o granulacji 30÷60 mm wg PN-82/G-97001-3. Dobre rezultaty daje stosowanie węgla kamiennego energetycznego o granulacji 5÷25 mm zwłaszcza w wersji kotła z napowietrzaniem. Mogą być ponadto stosowane paliwa zastępcze jak: węgiel brunatny, węgiel kamienny o drobnej i bardzo drobnej granulacji odpowiednio przygotowany, brykiety węglowo-koksowe, drewno opałowe i odpadowe oraz mieszanki wymienionych paliw w rozmaitych proporcjach. Spalanie miału węglowego w czystej postaci w zasadzie nie jest możliwe, gdyż ruszt kotła jest przystosowany do paliw o większej granulacji, ale w wersji kotła z napowietrzaniem domieszka miału może być znaczna. Przy stosowaniu paliw zastępczych należy liczyć się ze zmienną mocą cieplną kotła mniejszą lub większą, pogorszeniem sprawności cieplnej kotła oraz mniej lub bardziej pracochłonną obsługą kotła uzależnioną
od rzeczywistej stałopalności.

Kocioł stalowy wodny centralnego ogrzewania S8WC zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych, co oznacza, że temperatura wody grzewczej w układzie nie może być wyższa niż 90oC. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego grawitacyjnych lub pompowych, posiadających zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczących zabezpieczeń urządzeń ogrzewania wodnego systemu otwartego oraz naczyń wzbiorczych otwartych. Wprowadzenie paleniska retortowego wraz z zespołem zasilająco-sterującym umożliwia automatyczną pracę kotła oraz stosowanie kotła w warunkach pogorszonego ciągu kominowego, gdy eksploatacja kotła z konwekcyjnym odprowadzeniem spalin nie jest możliwa. Najistotniejszą zaletą kotła z paleniskiem retortowym jest optymalizacja warunków spalania węgla w palenisku pozwalająca na uzyskanie bardzo wysokiej czystości spalin, co czyni kocioł urządzeniem szczególnie przyjaznym środowisku naturalnemu.

kocioł primus ecoPrzedstawiamy jeden z najbardziej trwałych, żeliwnych kotłów na paliwa stałe PRIMUS eco. Konstrukcja członowa (modułowa) kotła dodatkowo zwiększa jego trwałość (kotły stalowe wykonane są jako jedna bryła, monolit). Woda grzewcza wypełniając ruszty paleniska i wszystkie ścianki kotła powoduje szybkie nagrzewanie żeliwa, a to z kolei zapewnia długie trzymanie ciepła. Wysoka trwałość kotła osiąga 40, czy nawet 50 lat! Są to przypadki znane z relacji użytkowników kotłów żeliwnych. Można zatem powiedzieć, że kotły żeliwne osiągają żywotność 4, a nawet 5 krotnie większą niż kotły stalowe. Jako paliwo można stosować koks, węgiel, drewno.
Kocioł żeliwny PRIMUS eco przeznaczony jest do pracy w układach grawitacyjnego, czy pompowego obiegu wody o temperaturze dopuszczalnej do 900C i ciśnieniu roboczym do 0,2MPa w zakresie mocy 11,7kW do 58,1kW. Można go także łatwo i tanio przerobić na kocioł olejowy lub gazowy zamawiając u dystrybutora odpowiednie części zamienne oraz palnik nadmuchowy.

Kocioł żeliwny PRIMUS eco produkowany jest w trzech wersjach:
– w wersji standardowej, sterowany miarkownikiem ciągu umożliwiającym utrzymywanie stałej temperatury wody w kotle poprzez regulację dopływu powietrza do komory spalinowej.
– w wersji z wentylatorem nadmuchowym sterowanym termostatem, który załącza lub wyłącza go w zależności od nastawionej temperatury wody w kotle.
– w wersji z wentylatorem nadmuchowym sterowanym sterownikiem mikroprocesorowym, który dodatkowo zwiększa walory użytkowe kotła poprzez dokładne dopalanie paliwa oraz stabilne utrzymywanie temperatury.

Sterownik mikroprocesorowy w kotle PRIMUS eco zapewnia:
– utrzymywanie temperatury wody w kotle w zakresie 35 do 900C
– ustawienie histerezy
– sterowanie pompą obiegową
– ustawienie temperatury załączania pompy obiegowej
– ustawienie mocy wentylatora w zakresie 30 do 100%
– płynna regulacja obrotów wentylatora
– wyłączenie pracy kotła przy spadku temperatury poniżej 350C
– przedmuch komory kotła

Kocioł PRIMUS eco INTER PARES łączy dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji niskie koszty ogrzewania, ekologiczne spalanie oraz komfort obsługi typowe dla ogrzewania gazowego lub olejowego (możliwość podłączenia czujników zewnętrznych np. termostatu pokojowego, automatyki pogodowej itp.). Kocioł przystosowany jest również do podłączenia
systemów ogrzewania podłogowego.
Sterownik kotła pozwala realizować funkcję priorytetu grzania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), poprzez zastosowanie osobnego układu grzewczego. Wyposażony jest także w funkcję „zima-lato”, która to pozwala za pomocą elektronicznego przełącznika (oznaczonego śnieżynką i słoneczkiem) realizować grzanie układu grzejnik-zasobnik (funkcja zima) lub Grzanie tylko układu grzewczego cieplej wody użytkowej ( funkcja lato).

Pamar to Hurtownia instalacyjna sprzedająca kotły oraz inne urządzenia do techniki grzewczej. Sprawdź!