Kto korzysta z modeli budynków 3D?

Technika modelowania przestrzennego w nieruchomościach gwarantuje niedoścignioną dokładność i szybkość realizacji zadań. Obecnie wiele sektorów gospodarki korzysta z modelowania 3D dla realizacji celów planistycznych, analitycznych, czy marketingowych. Trójwymiarowe odwzorowanie nieruchomości okazuje się skutecznym narzędziem do usprawnienia procesów budowlanych i ograniczenia kosztów materiałowych. W dzisiejszym artykule poddamy ocenie możliwe zastosowania inwentaryzacji 3D i modelowania laserowego. Jakie podmioty najchętniej korzystają z tego rodzaju usług? Dlaczego skanowanie budynków okazuje się dla nich niezbędnym elementem działalności?

Modele budynków 3D– zastosowanie we współczesnym świecie

projekt

Pierwsze skojarzenia z trójwymiarowymi modelami budynków przekierowują nas do branży budowlanej, zarówno konstrukcyjnej, jak i wykończeniowej. Trudno odmówić słuszności tej ścieżce myślenia, gdyż to właśnie deweloperzy, architekci i planiści wykazują największe zapotrzebowanie na modele budynków 3D. Planowanie wnętrza w ramach modelu cyfrowego nie tylko daje nieograniczone możliwości modyfikacji projektów celem dopasowania ich do oczekiwań klienta, lecz również wpływa na ograniczenie kosztów materiałowych przy dowolnej inwestycji. Laserowa inwentaryzacja budynków w Polsce, której efektem stają się trójwymiarowe odwzorowania przestrzeni, ułatwia komunikację na linii architekt- inwestor i przenosi niektóre aspekty do sfery online. Modele budynków 3D można bowiem udostępnić klientowi w ramach dedykowanego oprogramowania, jakie pozwala na obejrzenie docelowego wyglądu wnętrza z każdego możliwego kierunku.

Widać zatem, jak opisywane tutaj technologie mogą wpływać na marketingowy sukces całego przedsięwzięcia. Firma inwestująca w modele budynków 3D zyskuje przewagę konkurencyjną na rynku w postaci atrakcyjnej formy reklamy własnych realizacji. W dobie cyfryzacji wielu gałęzi przemysłu wirtualne wycieczki powoli przeobrażają się w standardy w procesie relacji z inwestorami. Generują oszczędności czasu i środków, zachowując przy tym ponadprzeciętną dokładność i rzetelność przekazu.

Skanowanie laserowe budynków bije na głowę technologie minionej epoki pod względem dokładności i szybkości pomiarów. Co więcej, laserowa inwentaryzacja budynków w Polsce nie wymaga daleko idących przygotowań, a sam skaner zbiera chmurę punktów również z trudno dostępnej przestrzeni. Zalety te zostały dostrzeżone przez geodetów i archeologów. Specyfika pracy tych grup zawodowych skupia się na precyzji pomiaru i elastyczności przy późniejszej obróbce danych w oprogramowaniu CAD. Badania archeologiczne mają miejsce w niekonwencjonalnych lokalizacjach, gdzie wykonanie standardowego pomiaru mogłoby okazać się niemożliwe.

Modele budynków 3D idealnie sprawdzają się również u inwestorów prywatnych, zainteresowanych rozpoczęciem prac remontowych w starych kamienicach, objętych patronatem konserwatora zabytków. Nieruchomości tego typu są zazwyczaj pozbawione oryginalnych planów architektonicznych, jakie należy przedłożyć do właściwej instytucji celem uzyskania pozwolenia na budowę. Inwentaryzacja techniką laserową staje się wówczas najlepszą metodą odtworzenia danych projektowych i weryfikacji założeń architektonicznych. Klienci korzystający z usług skanowania laserowego wykorzystują tę technologię także przy sprawdzeniu zgodności deklarowanej powierzchni budynku ze stanem faktycznym. Zakup nieruchomości wiąże się ze znacznymi wydatkami za każdy metr kwadratowy. Warto zatem zweryfikować opisy sprzedających, korzystając z profesjonalnych usług inwentaryzacyjnych.

Inwentaryzacja budynków w Polsce techniką skanowania laserowego

Modele budynków 3D stanowią zwieńczenie procesu, jakim jest laserowa inwentaryzacja budynków w Polsce, realizowana przez firmę Superplanr. Specjaliści Superplanr korzystają z najnowocześniejszych urządzeń, dzięki czemu cały proces następuje szybko i z zachowaniem największej dokładności. Więcej informacji o ofercie warto zasięgnąć na stronie www.superplanr.pl, będącej kompendium wiedzy o nowoczesnych technikach modelowania i wizualizacji 3D.


Opublikowano

w

Tagi: