baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Magazyny wysokiego składowania z firmą Ocmer

Magazyny wysokiego składowania pozwalają na efektywne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej. Dzięki regałom, których wysokość przekracza 7 metrów, można przechowywać w nich więcej towaru niż w magazynach niskiego i średniego składowania. Podstawowym wyzwaniem podczas projektowania i budowania takiego magazynu jest zapewnienie mu odpowiedniej sztywności przestrzennej.

Rodzaje magazynów ze względu na wysokość składowania towaru

Magazyn to przestrzeń przeznaczona do składowania dużych ilości towaru. Funkcję magazynu może pełnić nieosłonięty plac (mówimy wtedy o składowisku), wiata, czyli zadaszony plac, a także budynek, gdzie towar, zwłaszcza wrażliwy na szkodliwe czynniki atmosferyczne, jest osłonięty od warunków zewnętrznych ze wszystkich stron. Dzięki temu ma on najszersze zastosowanie w działalności przemysłowej i handlowej.

Budynki magazynowe najczęściej mają formę hali, w której znajdują się regały i gdzie wyznaczone są ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz środków transportu wewnątrz magazynowego. Hale te różnią się między innymi wysokością składowania. Choć podział magazynów według wysokości składowania nie jest sformalizowany, przyjmuje się, że:

  • magazyn niskiego składowania to taki, w którym składuje się towar do wysokości 4,2 metra,
  • magazyn średniego składowania – od 4,2 do 7 metrów,
  • magazyn wysokiego składowania – od 7 metrów wzwyż.

Hale magazynowe stalowe i żelbetowe

Hale wysokiego składowania mogą być wykonane ze stali lub betonu wzmocnionego stalowym zbrojeniem (żelbetu). Hale stalowe są stosunkowo proste w montażu. Charakteryzują się dużą wytrzymałością przy niskiej masie własnej. Można łatwo dostosować je do wymagań związanych z potrzebami magazynowymi konkretnego przedsiębiorstwa. Kiedy zaczyna być potrzebna dodatkowa przestrzeń magazynowa, związana chociażby z rozwojem firmy, halę stalową można rozbudować.

Hale żelbetowe są za to stosowane wszędzie tam, gdzie jest duże zagrożenie pożarowe wynikające z rodzaju lub ilości składowanych materiałów. Do ich wad należą jednak dłuższy czas i wyższy koszt budowy. Trudniej jest je także dostosować do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Mogą one jednak pełnić nie tylko funkcje magazynowe, po przystosowaniu można zorganizować w nich np. komfortowe biura.

Bezpieczeństwo pracy w magazynie wysokiego składowania

Podczas projektowania i użytkowania magazynów bezwzględnie należy przestrzegać aktów prawnych określających warunki techniczne, które powinny spełniać budynki, a także zasad bezpiecznej pracy w magazynach. Podstawowymi aktami, które to regulują, są:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Należy ponadto stosować się do polskich norm dotyczących oświetlenia w magazynach, a także oznakowania regałów oraz dróg komunikacyjnych w jego obrębie. Aby mieć pewność, że podczas projektowania i budowania magazynu zostały zachowane najwyższe standardy, najlepiej jest podjąć współpracę ze sprawdzoną firmą, która budowała już magazyny o podobnym przeznaczeniu. Jest to szczególnie istotne w przypadku magazynów wysokiego składowania. Praca w nich wymaga często przebywania na dużych wysokościach, wszelkie uchybienia w zakresie jakości konstrukcji hali czy też montażu regałów narażają więc pracowników na poważne urazy, a towar na zniszczenie.

Hale magazynowe firmy Ocmer w technologii Remco

Firma Ocmer od wielu lat zajmuje się projektowaniem oraz budową obiektów przemysłowych, m.in. hal magazynowych stalowych i żelbetowych. Oferuje ona klientom nie tylko wykonawstwo hal, ale też kompleksową obsługę oraz doradztwo w zakresie wyboru najlepiej dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa rozwiązań. Podczas realizacji projektów Ocmer gwarantuje pełną zgodność z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego oraz pozostałymi wymogami prawnymi. Wśród ukończonych dotychczas przez firmę budowli są m.in.: hale handlowe, magazynowe i produkcyjno-magazynowe, logistyczne oraz sportowe. Znajdują się one na terenie Polski i Białorusi.

Ocmer specjalizuje się w budowaniu lekkich stalowych hal wysokiego składowania w technologii Remco. Istotą tej technologii jest stosowanie konstrukcji nośnej obejmującej komplet blachownicowych ram stalowych. Słupy i rygle, z których się one składają, mają kształty odpowiadające przebiegom momentów zginających. Aby zapewnić hali magazynowej wysokiego składowania sztywność przestrzenną, stosuje się dodatkowe elementy wzmacniające, takie jak pręty w dachu, ścianach podłużnych i szczytowych. Do wykonania konstrukcji nośnej dachu stosuje się natomiast gięte na zimno kształtowniki stalowe typu Z.

Firma Ocmer ma w swoim portfolio m.in. budowę hali magazynowej wysokiego składowania dla firmy Transfer Multisort Elektronik z Łodzi. Wysokość tego budynku wybudowanego w 2012 roku to aż 24,5 metra. Magazynowane są w nim części elektroniczne. Ocmer był także wykonawcą magazynu dla innej łódzkiej firmy, Stone Master, zajmującej się produkcją kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego.

Na stronie internetowej firmy, ocmer.com.pl, można zapoznać się z innymi jej realizacjami, dowiedzieć się więcej na temat stosowanych przez firmę technologii i procesu powstawania magazynów oraz zobaczyć, jak przebiega budowanie hali magazynowej wysokiego składowania.

Artykuł sponsorowany


Opublikowano

w

Tagi: