Początki Technologii BIM

BIMNa samym początku był ołówek, przybory kreślarskie oraz papier. W XX w. sytuacja uległa zmianie i w latach 80, powstał pierwszy program AutoCAD. Świat projektowania miał zmienić się na zawsze.

Początki w projektowaniu

Choć projektowanie stało się szybsze, nadal nie wychodziło poza podstawową definicję deski kreślarskiej. Teraz jednak była określana mianem elektronicznej. Przełom nastąpił parę lat później, w roku 1988. To wtedy, pierwszy raz podczas projektowania zastosowano wymiar 3D.
Od tej pory można było w bardziej przejrzysty i kreatywny sposób, a jednocześnie z większą precyzją, realizować wszystkie założenia projektowe. Mimo wielkiego postępu wciąż było to jedynie rysowanie wspomagane komputerowo. Gotowy plik nie niósł za sobą żadnych informacji poza geometrią projektowanych obiektów. To wtedy zrodził się pomysł stworzenia systemu, który zawrze w modelu trójwymiarowym wszelkie niezbędne informacje. Musiało minąć jednak jeszcze sporo czasu, aby powstała możliwość praktycznego wykorzystania technologii, którą dzisiaj nazywamy dumnie Projektowaniem Informacji o Budynku.

Czym jest BIM?

BIM (Modelowanie Informacji o Budynku) jest bardzo złożonym pojęciem, a na jego znaczenie składa się co najmniej kilka równoznacznych definicji.
BIM to zarówno wirtualny, wielobranżowy model budynku jak i zorganizowana baza danych o budynku. Najważniejszy jest fakt, że BIM nie jest sam w sobie narzędziem. Modelowanie Informacji o Budynku to proces wykorzystujący specjalnie przygotowane do tego celu narzędzia. Główną zaletą pracy w technologii BIM jest usprawnienie przepływu i analizy ogromnej ilości danych, które pojawiają się na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego poprzez koordynację wszystkich danych na modelu, który jest aktualizowany praktycznie na żywo i dostępny dla wszystkich interesariuszy projektu.

Użytkownicy technologii BIM

Technologia służy optymalizacji pracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Dzięki modelowaniu 3D, proces projektowania budynku przez architekta jest analogiczny do procesu budowania w rzeczywistości. Nie tylko architekci mogą skorzystać z korzyści modelu BIM.
Technologia pozwala na współpracę wielu działów – konstruktorów, projektantów instalacji itp. Praca odbywa się na jednym wirtualnym modelu, który jest na bieżąco aktualizowany, a zmiany wprowadzane w nim, pojawiają się jednocześnie u wszystkich osób pracujących nad modelem. Dzięki dokładności modeli BIM, mogą z nich korzystać także producenci prefabrykatów, które zostaną użyte w przyszłości do budowy budynków. Model BIM pozwala również na płynne zarządzanie projektem budowlanym podczas jego realizacji. Ponadto, wraz z pojawieniem się urządzeń mobilnych, modele BIM zaczęły być dostępne dla klientów, właścicieli budynków, czy też zarządców budynków.

Materiał zewnętrzny


Opublikowano

w

Tagi: