Rekultywacja terenów zdegradowanych

Rekultywacja to techniczne kształtowanie powierzchni terenu, który uległ zniszczeniu i jego późniejsza mechaniczna uprawa, nawożenie oraz uprawa na nim roślin próchnicotwórczych. Proces ten można podzielić na kilka etapów.

rekultywacjaKiedy konieczna

Podjęcie działań naprawczych, mających na celu przywrócenie środowiska do stanu przed degradacją, jest obowiązkowe w przypadku każdego gruntu, który uległ zanieczyszczeniu. Wszystkie działania prowadzące do usunięcia zanieczyszczeń nazywa się rekultywacją.

Za rekultywację terenu odpowiedzialny jest jego właściciel, o ile nie wykaże, że gleba lub ziemia zanieczyszczona została z powodów niezależnych od niego.

Gdzie jest możliwa

Nie każdy teren zniszczony nadaje się do rolnej bądź leśnej rekultywacji (przy tych wyjątkowo zanieczyszczonych konieczne jest zastosowanie rekultywacji specjalnej). Czasem jest to po prostu nieopłacalne, ponieważ zabiegi wykonane w celu technicznego ukształtowania danego obszaru są długotrwałe i energochłonne.

Etapy

Rekultywacji dokonuje się w trzech etapach:

  • dokonanie inwentaryzacji zdegradowanego obszaru – ustalenie przyczyn, stopnia i zasięgu degradacji,
  • opracowanie techniczno-ekonomicznego projektu rekultywacji i zagospodarowania, na który składa się część techniczna i kosztorysowa,
  • realizacja projektu i zagospodarowanie w terenie.

Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu rekultywacji danego terenu, należy uwzględnić jej potencjalne skutki, zyski oraz straty – radzi ekspert z firmy Park M.

Istnieje wiele różnych metod rekultywacji terenów zdegradowanych, czego przyczyną jest wiele czynników, w tym min. powody geologiczne, techniczne i ekonomiczne. Istotny jest więc dobór właściwego sposobu, który spełni swoje funkcje, a także umożliwi zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Rekultywacja biologiczna

Jednym z rodzajów rekultywacji terenów jest rekultywacja biologiczna. Obejmuje ona odbudowę biologiczną skarp wyrobisk i zboczy zwałów, odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi oraz regulację lokalnych stosunków wodnych (poprzez budowę odpowiednich urządzeń melioracyjnych i ochronę wód przed zanieczyszczeniami).

Trudno określić ile czasu zajmuje przeprowadzenie tego typu rekultywacji. Wszystko zależy bowiem od rodzaju nieużytku, typu zagospodarowania oraz właściwości fizykochemicznych podłoża.


Opublikowano

w