Rodzaje i właściwości zmiękczaczy wody

Twardość wody ma olbrzymi wpływ na sprawność urządzeń grzewczych, pracujących na zasadzie wymiany ciepła, gdzie nośnikiem energii jest właśnie woda. Odkładanie się osadu z kamienia kotłowego znacznie obniża wydajność, stopniowo prowadząc do niszczenia urządzeń i całych instalacji. Dlatego właśnie zmiękczanie jest jednym z najważniejszych procesów uzdatniania wody przemysłowej.

wodaRównież woda pitna nie może przekraczać ustalonych norm twardości – zwraca uwagę nasz rozmówca z przedsiębiorstwa GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA. Wg polskiej normy twardość wody przeznaczonej do picia musi mieścić się w zakresie 60–500 mg CaCO3/l. W zależności od sposobu wykorzystania wody, różne są metody jej zmiękczania.

Zmiękczanie wody przemysłowej

Osady mineralne pochodzące ze związków wapnia i magnezu stanowią bardzo duży problem w układach kotłowych. Ich właściwości izolujące obniżają sprawność kotła, co nie tylko zwiększa koszty eksploatacyjne, ale także prowadzi do przegrzewania i niszczenia urządzeń grzewczych.

Dla ochrony urządzeń ciepłowniczych konieczne jest stosowanie pasywnych i aktywnych metod zabezpieczających. Do pierwszej grupy zaliczamy rozwiązania mechaniczne, jak filtry i stacje zmiękczania wody. Grupę zabezpieczeń aktywnych stanowią rozmaite środki chemiczne, które wpływają na skład i stabilność wody kotłowej.

Zmiękczanie wody do picia

Najprostszym sposobem zmiękczania wody przeznaczonej do picia jest stosowanie specjalnych urządzeń, nazywanych stacjami zmiękczania wody. Redukcja twardości odbywa się tutaj na drodze wymiany jonowej. W czasie przepływu wody przez złoże żywicy jonowymiennej, jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodu.

Stacje zmiękczania wody mogą być sterowane czasowo, objętościowo lub objętościowo z pierwszeństwem czasowym. W urządzeniach sterowanych czasowo regeneracja złoża zawsze następuje zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem. W zmiękczaczach wody sterowanych objętościowo złoże poddawane jest regeneracji po zmiękczeniu pewne,j ustalonej z góry ilości wody.

Kompleksowym rozwiązaniem są stacje sterowane objętościowo z pierwszeństwem czasowym. Regeneracja żywicy jonowymiennej następuje tutaj po przepływie nastawionej objętości, lecz nie wcześniej niż o ustalonej godzinie. Taki sposób planowania regeneracji złoża zapewnia stały przepływ wody i zapobiega ewentualnym przestojom w dostawie.

Dobór właściwego zmiękczacza uzależniony jest od trzech czynników: twardości wody surowej, przepływu hydraulicznego oraz czasu tworzenia się solanki, niezbędnej do regeneracji złoża. Wybór urządzenia należy więc zawsze poprzedzić dokładną analizą bieżącego stanu wody i najlepiej skonsultować z ekspertem.