System Tigris Alupex

Tigris Alupex to system przeznaczony do wykonywania wewnętrznych instalacji sanitarnych i grzewczych oparty na rurach wielowarstwowych PEX/AL/PE-RT oraz tworzywowych złączkach zaciskowych z PPSU. Duża uniwersalność systemu pozwala na zastosowanie jednego typu rur i złączek do montażu instalacji cieplnej i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego. Tigris Alupex umożliwia montaż instalacji w zakresie średnic Ø16-50mm.

tigris alupexWielowarstwowe rury zespolone składają się z 3 warsw: polietylenu sieciowanego (PE-Xc) stanowiącego warstwę bazową, płaszcza aluminiowego oraz powłoki ochronnej z polietylenu (PE-RT). Charakteryzują się one m.in.wysoką plastycznością umożliwiającą ich swobodne wyginanie przy zachowaniu stabilności kształtu i wysokiej odporności na ściskanie. Ponadto charakteryzują się długotrwałą wytrzymałością na działanie wysokich temperatur i ciśnienia oraz minimalną rozszerzalnością cieplną. Warstwa aluminiowa zapewnia 100-procentową barierę antydyfuzyjną, która zapobiega przenikaniu tlenu do instalacji.

Dane techniczne:

  • Maksymalna temperatura pracy stałej: 95°C
  • Maksymalna krótkotrwała temperatura pracy: 110°C
  • Maksymalne ciśnienie pracy stałej: 10barów

Właściwości fizyczne:

  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej (rura): 0,025mm/mK
  • Współczynnik przewodzenia ciepła (rura): 0,430W/mK
  • Współczynnik chropowatości rury: 0,007mm

Montaż:

cięcie 1. Uciąć prostopadle rurę za pomocą nożyc do cięcia rur.
kalibracja2. Skalibrować koniec rury za pomocą trzpienia kalibrującego odpowiedniej średnicy. Kalibrację wykonać przez jednoczesne wciskanie i okręcanie rury do końca trzpienia kalibrującego. Dodatkowo przez okręcenie rury sfazować jej wewnętrzną krawędź.
montaż3. Wsunąć do oporu rurę w złączkę. Głębokość wsunięcia rury sprawdzić przez otwory w metalowej tulei zaciskowej.
montaz24. Pojawienie się rury w otworze kontrolnym świadczy o wsunięciu rury w złączkę na wymaganą głębokość.
zacisk5. Zacisk złącza wykonać przy użyciu specjalnych narzędzi zaciskowych. Rozsunąć szczęki zaciskowe i nałożyć je na złączkę. Szczęki zaciskowe w całości umieścić na metalowej tulei złączki prostopadle do osi rury.
zacisk26. Proces zaciskania przeprowadzić aż do momentu, gdy szczęki zaciskowe zamkną się całkowicie. Całkowite zamknięcie szczęk zaciskowych jest warunkiem uzyskania prawidłowego połączenia.
odblokowac7. Po wykonaniu połączenia „odblokować” zaciśniętego złącza.

Uwaga! Urządzenia zaciskowe używać zgodnie z instrukcją obsługi producenta. Trwała szczelność połączeń jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczęk zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzyw owych złączek zaciskowych firmy Wavin.


Opublikowano

w