baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Umowa o współpracy z kierownikiem budowy

Poszukując specjalisty którego zadaniem będzie kierowanie budową firma realizująca inwestycję może zdecydować się na nawiązanie współpracy z innym podmiotem, przykładowo specjalistą prowadzącym działalność gospodarczą. Wówczas zamiast umowy zlecenie czy też o dzieło podpisana zostanie umowa o współpracy z kierownikiem budowy w zakresie kierowania budową, której podstawowym wyróżnikiem jest możliwość rozliczenia jej na podstawie faktury VAT co też jest w wielu przypadkach dla podmiotów gospodarczych bardzo istotne. Sam kształt takiej umowy będzie bardzo podobny do umów cywilnoprawnych jak umowa o dzieło czy zlecenie. Najistotniejszą częścią samej umowy jest określenie dokładnie zakresu zadań realizowanych przez podmiot taki jak kierownik budowy.

umowaObecnie skonstruowanie samej umowy jest tez zdecydowanie prostsze z racji tego że zamiast ręcznego spisywania możliwe jest posługiwanie się odpowiednimi narzędziami jak serwis internetowy do wystawiania umów jak również wygodnego zarządzania nimi. Zatem skomponowanie umowy jak umowa o współpracy w zakresie kierowania budową, w której będą prawidłowo wskazane strony jak również określony zakres współpracy jest rzeczywiście proste. Użytkownik może szybko i łatwo dobierać elementy jak postanowienia szczególne czy klauzule wyłączające. Wystawiona w systemie umowa jest zapisywana jako wzór który może być wykorzystywany podczas podpisywania kolejnych porozumień z tym samym jak również innymi podmiotami.

Dzięki takim rozwiązaniom działający na rynku przedsiębiorcy mają zdecydowanie więcej czasu na podejmowanie samych działań związanych z rozwijaniem firmy, bez konieczności zastanawiania się jak zorganizować kwestie administracyjne.

Jak skonstruowana jest umowa zlecenia?

Kiedy patrzymy na różne typy umów cywilnoprawnych, jakie są dostępne do spisania w naszym kraju, to bez wątpienia szybko zauważymy, że najpopularniejszą z nich wszystkich jest umowa zlecenia. A to dlatego, że umowa zlecenie daje bardzo szerokie możliwości, a wszystkie zapisy, o ile akceptowane są przez obie strony, mogą być dowolnie modyfikowane tak, by spełniać oczekiwania. W praktyce więc, to umowę zlecenie podpisuje się najczęściej w sytuacji, gdy jeden podmiot – prawny, bądź fizyczny, zleca coś drugiego. Warto jednak, zanim sporządzimy, czy też podpiszemy tego typu umowę, zastanowić się nad konsekwencjami prawnymi oraz nad konstrukcją takiego dokumentu, ponieważ jest to niezwykle ważna kwestia, na którą koniecznie należy zwrócić uwagę.

Przede wszystkim, zauważyć warto, że umowa zlecenia jest dokumentem sporządzanym, jak każda umowa cywilnoprawna między dwiema stronami. W tym przypadku, jedna ze stron, którą może być osoba fizyczna, bądź też podmiot gospodarczy, jest zleceniodawcą, druga zaś – również osoba prywatna, bądź firma, to zleceniobiorca. Musimy dokładnie określić podział na strony już na początku takiej umowy, ponieważ jest to jedna z najbardziej podstawowych zasad, którym należy sprostać. Ponadto, pamiętać warto o kwestiach takich, jak przedmiot samej umowy. Przedmiotem umowy zlecenia może być tylko i wyłącznie wykonanie jakiegoś konkretnego zadania przez zleceniobiorcę za określone wynagrodzenie. Może to być zlecenie, które ma określony cel i rezultat, bądź też wykonywane ma być w ciągłości, jako regularna praca. Pamiętać jednak musimy, że konstrukcja umowy zlecenia kładzie nacisk na nieustanną staranność w wykonywaniu zadania i to właśnie ta kwestia jest najważniejszą pod każdym względem, jak chodzi o treść.


Opublikowano

w