Zalety gazu ziemnego

Ze wszystkich nośników energii stosowanych do ogrzewania budynków, gaz ziemny jest bezkonkurencyjny zarówno ze względów ekologicznych, jak i wygody użytkowania. Aby wykorzystać zalety gazu, DZG od kilku lat realizuje największy program modernizacji sieci gazowej w Polsce.

gazGaz ziemny jest najlepszym pod względem ekologicznym paliwem kopalnym. Nie zawiera szkodliwych dla środowiska substancji. Produkty spalania gazu są dzięki temu niemal wolne od dwutlenku siarki, pyłów i metali ciężkich, a ilość związków azotu jest znacznie niższa, niż w przypadku innych paliw. Ponadto emisja dwutlenku węgla jest o 25% mniejsza, niż w przypadku oleju opałowego, a o 50% niż w przypadku węgla, co znacznie ogranicza efekt cieplarniany.

Warto zauważyć, że wytwarzane w Polsce – przy pomocy spalania wielkich ilości węgla – energia elektryczna i ciepło są ekologicznie czyste tylko pozornie. Szersze zastosowanie gazu ziemnego w energetyce i ciepłownictwie może ten stan szybko zmienić.

Do głównych zalet tego paliwa należą:

  • jest najbardziej ekonomicznym paliwem użytkowanym przez odbiorców, którzy mają możliwość pełnej kontroli ilości zużywanego gazu i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb. Moc grzewczą możemy dostosować do temperatury na zewnątrz i wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń.
  • przesyłany jest gazociągami do miejsca jego użytkowania bezpośrednio ze źródeł naturalnych, nie wymaga więc przeładowywania i magazynowania u odbiorcy.
  • nowoczesne urządzenia gazowe umożliwiają łatwą regulację i automatyzację procesu spalania, co pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności energetycznej. Wygodnie, bez zbędnego wysiłku i pracy możemy używać gazu do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy przygotowywania posiłków.
    konstrukcja urządzeń opalanych gazem jest stosunkowo prosta, co zwiększa stopień ich niezawodności i daje możliwość łatwej konserwacji.
  • przy spalaniu gazu ziemnego nie powstają zanieczyszczające środowisko: dwutlenek siarki, sadza, popiół, żużel i pyły. Zawartości dwutlenku węgla i związków azotu są znacznie niższe niż w innych paliwach.