Zalety pomp ciepła

Informacje ogólne

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym wykorzystującym energię wytworzoną przez środowisko w postaci źródeł odnawialnych takich jak grunt, woda gruntowa i powietrze. Tylko część energii jest pobierana z sieci elektrycznej (do 25%). Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła całkowicie eliminuje emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Komfort

Pompa ciepła zapewnia wysoki komfort cieplny. Umożliwia to nowoczesny i zaawansowany technologicznie system automatyki i sterowania. Główny sterownik pompy kontroluje jej cykl pracy, utrzymania właściwej temperatury oraz nadzoruje cykl pracy urządzenia. Dodatkowo steruje także urządzeniami węzła cieplnego. Pompa ciepła jest urządzeniem całkowicie bezobsługowym.

Oszczędność

pompa ciepła
Przykład pompy ciepła powierze-powietrze

Pompa ciepła pobiera tylko znikomą część energii w postaci elektrycznej. Pozostała część energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, co obniża koszty ogrzewania o 60-70% w porównaniu do obecnych metod ogrzewania. Dzięki pełnej optymalizacji układu pracy i systemu sterowania, pompy ciepła są znakomitym wyborem dla Klientów szanujących swoje pieniądze.

Zalety stosowania pomp ciepła:

 • ogrzewanie budynków jedno i wielorodzinnych
 • ogrzewanie obiektów przemysłowych i komunalnych (hotele, szkoły, kościoły)
 • przygotowanie ciepłej wody użytkowej
 • wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych
 • możliwość wykorzystania w ogrodnictwie, warzywnictwie i rekreacji
 • wykorzystanie w porze letniej jako klimatyzacja
 • możliwość rozbudowy systemu (kaskadowe łączenie pomp ciepła)
 • możliwość zamiany kotła gazowego na pompę ciepła przy ogrzewaniu niskotemperaturowym
 • długa żywotność eksploatacyjna – powyżej 20 lat bez konieczność modernizacji instalacji i ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych w czasie eksploatacji
 • bezpieczna eksploatacja
 • pomoc w znalezieniu dofinansowania – instalując przyjazne środowisku pompy ciepła można ubiegać się o dotacje i preferencyjne kredyty
 • rodzaje instalacji woda/woda, glikol/woda, woda/powietrze, powietrze/woda
 • max temperatura wody zasilającej instalację c.o. i c.w.u 50-55 st. C

Decydując się na zakup, sprawdź czy sprzedawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie instalacji pomp ciepła.


Opublikowano

w