Izolacja sieci ciepłowniczych – problem, jakich wiele…

izolacja rurTradycyjne rurociągi ciepłownicze muszą być poddawane renowacji głównie z dwóch powodów – korozji zewnętrznej rur i wadliwej izolacji cieplnej. Występujący wysoki poziom wód gruntowych jest częstą mimo zabezpieczania kanałów ciepłowniczych przez ich drenaż, przyczyną zatapiania sieci, niszczenia izolacji cieplnych, korozji rur i innych elementów stalowych.

Z tych względów prowadzono dotychczas albo częściowe remonty bieżące, albo układano nowe rurociągi, ponosząc wysokie koszty.

Ponowna izolacja

A właściwie, aby uzyskać wszystkie zalety nowej instalacji, o jednocześnie uniknąć ich wad, wystarczyłoby na nowo zaizolować istniejące rurociągi w systemie EKO-izolacji. Technologia ta jest z powodzeniem stosowana przy budowie i renowacji rurociągów w Niemczech i Holandii. Przykładem może być holenderskie miasto Breda, w którym ok. 40% zaizolowanych tym systemem rurociągów leży w wodzie gruntowej. Bezawaryjność ich pracy potwierdza przydatność i skuteczność sytemu nawet w tak ekstremalnych warunkach.

System EKO-izolacji zastosowało w Polsce po raz pierwszy MPEC Wrocław S.A., w bardzo trudnych warunkach terenowych, przy wysokim poziomie wód gruntowych, przekraczającym często poziom ułożenia rurociągu. W 1995 roku remontowi poddana została magistrala o średnicy 2 x DN 1000 i długości 2 x 365 m. Prace prowadzone były w miesiącach zimowych przy temperaturach zewnętrznych dochodzących do -20oC. W roku 1998 realizowano dalszy odcinek o długości 2 x 570 m.

Zalety systemu EKO-izolacji:

 • natychmiastowa skuteczna ochrona antykorozyjna
 • niezawodna izolacja cieplna
 • możliwość pozostawienia starych rur i zachowania dotychczasowego przebiegu trasy
 • zachowanie ciągłości eksploatacji
 • zmniejszenie zakresu robót ziemnych
 • szybka realizacja prac budowlanych
 • obniżenie kosztów w porównaniu do montażu nowego rurociągu zwłaszcza przy większych średnicach rurociągu
 • prowadzenie prac w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze roku
 • zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców i ruchu drogowego podczas prowadzenia robót ziemnych
 • możliwość prowadzenia budowy etapami na małych odcinkach
 • stabilna i jednocześnie elastyczna osłona zewnętrzna
 • odporność na starzenie
 • ekologiczne materiały i metody prowadzenia robót

Swobodne wydłużanie termiczne rur

W systemie Lebit-Cibet stosowana jest termoplastyczna masa izolacyjna, która w temperaturze gruntu zachowuje swoje właściwości. Wraz ze wzrostem temperatury roboczej rurociągu bezpośrednio przy rurze masa izolacyjna staje się coraz bardziej plastyczna. Wokół rury tworzy się warstwa płynna o grubości kilku milimetrów. Umożliwia to swobodne wydłużanie się rury w obu kierunkach. Podczas ruchów wzdłużnych rury w obszarze kolan plastyczna płynna masa izolacyjna spływa na boki i powraca w to samo miejsce. Swobodnie wydłużająca się rura przewodowa zatopiona w ochronnej masie izolacyjnej gwarantuje uniknięcie naprężeń rurociągu i dobrą izolację cieplną, dzięki czemu poduszki i komory kompensacyjne stają się zbędne.


Opublikowano

w

Tagi: