Mufa elektrooporowa Plasson

Mufy elektrooporowe służą do trwałego łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie elektrooporowe. Mufy mogą być używane w rurociągach nadziemnych i podziemnych, gdyż zgrzewanie elektrooporowe cechuje możliwość łączenia elementów w ciasnych lub trudno-dostępnych miejscach .

Dlaczego połączenia elektrooporowe?

Wąskie wykopy oraz ograniczona przestrzeń montażowa to warunki, w których najlepiej się sprawdza łączenie rur metodą elektrooporową. Taka lokalizacja uniemożliwia często umieszczenie zgrzewarek doczołowych oraz przesuwanie ciężkich rurociągów.
Ta wygodna, „przyjazna” dla instalatora technologia zgrzewania może być także stosowana do połączeń i napraw rurociągów o dużych średnicach.

Mufa elektrooporowa
Mufa elektrooporowa

Dane podstawowe

Materiał: PE 100
Klasa ciśnienia
Kształtki elektrooporowe (PE100, SDR11) mają zastosowanie dla:
• PN 16 (Woda)
• MOP 10 (Gaz)

Mufy  lekkie (PE100, SDR 17) mają zastosowanie dla:
• PN 10 (Woda)

Zastosowanie – do zgrzewania rur PE 80, PE 100

Zastosowanie

Zalecenia  doboru kształtek:
• do 75 mm (łącznie) dla rur  SDR ≤  11
• 90 mm i więcej dla  rur  SDR  ≤ 17

Mufy elektrooporowe lekkie (PN10):
• do 90 mm dla rur SDR  ≤ 26
• 110-400 mm  dla rur SDR ≤ 33
Odgałęzienia siodłowe kanalizacyjne:
• 200 mm i więcej dla  rur SDR ≤  26
Kanalizacyjne kolano nastawne:
• 160 mm dla rur SDR ≤ 17

Charakterystyka

Czas chłodzenia

W podanym na kształtce czasie chłodzenia nie wolno poruszać wykonanym połączeniem.Test ciśnieniowy połączenia, a także nawiercanie czy montaż kolejnych kształtek elektrooporowych można dopiero wykonać po  podanym poniżej czasie:

Mufy i kolana

Średnica:     Czas chłodzenia:
d 20 – 63       20min
d 75 – 110     30min
d 125 – 140   45min
d 160 – 180   70min
d 200 – 250   80min
d 280 – 400   90min
d 450 – 560  150min

Odgałęzienia i trójniki siodłowe, trójniki siodłowy z zaworem

Średnica:      Czas chłodzenia:

d 40 – 180  20min
d 200 – 250  30min

Odgałęzienia i obejmy siodłowe do balonow. dla d1>90mm
Średnica:      Czas chłodzenia:
d 90 – 160  25min
d 180 – 250  30min

Zalety

Plasson to światowej klasy producent wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i przemysłowych.


Opublikowano

w