Konstrukcje dachowe pod konkretny rodzaj pokrycia

Decydując się na konkretny rodzaj konstrukcji dachu, musimy być świadomi, że nie każdy wariant pokrycia dachowego będzie się do niej nadawał. I odwrotnie – jeśli marzymy o konkretnym typie pokrycia, powinniśmy uwzględnić zastosowanie konstrukcji, która go uniesie. Dokonując wyboru, trzeba więc wziąć pod uwagę zarówno względy estetyczne, jak i kwestie bezpieczeństwa.

dachNachylenie

Jednym z kluczowych parametrów jest planowany kąt nachylenia dachu. Do krycia dachów o pochyleniu wynoszącym 1-3 proc. i kącie co najmniej 0,6 st. nadają się masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe. Pochylenie rzędu 3-20 proc. przy minimalnym kącie nachylenia 2 st. kolei wymagać będzie pokrycia raczej z kauczuku i elastycznych tworzyw sztucznych. Podobny kąt, ale pochylenie przynajmniej 4 proc. zalecane jest dla pokryć blaszanych. Najlepsze pochylenie dla dachówek cementowych i ceramicznych zaś to 70 proc. i więcej przy kącie od 27 st. wzwyż. To tylko niektóre przykłady. Dopuszczalne i zalecane rodzaje pokryć dachowych w zależności od pochylenia połaci opisane są szczegółowo w tablicach normy PN-B-02361:2010.

Skomplikowanie bryły

Innym ważnym czynnikiem jest stopień skomplikowania połaci. Przy wyszukanych kształtach, a w dodatku na dachu stromym, sprawdzi się na przykład gont bitumiczny (zwany też niekiedy dachówkami bitumicznymi). Plastyczność metalu jest cechą pozwalającą zastosować do finezyjnych konstrukcji również pokrycie z blachy. Duża liczba załamań charakteryzuje też konstrukcje zabytkowe i rustykalne, w których – jak dowodzi tradycja – wykorzystać można np. gont drewniany łączony metodą na pióro i wpust.

Nośność więźby

Zarówno gont bitumiczny, jak i blacha, a także przepuszczające światło płyty poliwęglanowe należą do pokryć lekkich, co oznacza, że nie wymagają zbyt masywnej więźby dachowej. Inaczej jest w przypadku dachówek ceramicznych i betonowych oraz stopniowo zyskujących na popularności pokryć ekologicznych, wykonanych z takich materiałów jak trzcina, słoma czy łupek osadowy. Cechują się bardzo dużym ciężarem, w związku z czym można je położyć tylko na wytrzymałą konstrukcję o dobrej nośności.

Łaty i kontrłaty czy sztywne poszycie

Przy większości pokryć z powodzeniem da się zastosować klasyczny drewniany ruszt z łat i kontrłat ułożony na folii wstępnego krycia. Nabicie kontrłat na krokwie tworzy szczelinę między membraną dachową i pokryciem, co jest szczególnie istotne dla pokryć nieprzepuszczających pary wodnej (jak choćby blacha), gdzie koniecznie trzeba zadbać o prawidłową wentylację dachu.

Łaty muszą być mocowane tym gęściej, im drobniejsze mają być elementy pokrycia, a także na połaciach cechujących się mniejszym spadkiem – mówi specjalista ze szczecińskiej firmy budowlanej Partner. Najmniejszy rozstaw łat przewiduje się dla dachówek ceramicznych. Blachodachówka potrzebuje rozstawu ok. 35 cm, a karpiówka – 15 lub 30 cm, w zależności od tego, czy krycie ma być w łuskę, czy też w koronkę.

Niektóre pokrycia wymagają jednak zastosowania sztywnego poszycia zrobionego z desek lub płyt. Przykładem może być gont bitumiczny lub płaska blacha przy kącie nachylenia mniejszym niż 10-20 st. Sztywne poszycie spotyka się też dość często w przypadku pokrycia dachówkami dachu o skomplikowanej bryle, jako że w istotny sposób podnosi bezpieczeństwo dekarzy poruszających się po nim.


Opublikowano

w