baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Kruszywa wykorzystywane do budowy dróg

Kruszywa drogowe muszą być wytrzymałe i charakteryzować się dużym współczynnikiem tarcia. Do budowy dróg wykorzystuje się zarówno materiał pochodzenia naturalnego, jak i ten przetworzony z odpadów poprodukcyjnych albo wydobywczych. Kruszywami drogowymi są m.in.: granity, bazalty i porfiry.

drogaKruszywa to sypki materiał pochodzenia organicznego lub mineralnego. Ze względu na sposób produkcji kruszywa, dzielimy je na kruszywa naturalne oraz kruszywa sztuczne.

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne, zwane też mineralnymi, to kruszywa rozdrobnione w wyniku erozji albo uzyskane w procesie mechanicznego rozdrabniania litych skał. Mogą zostać uszlachetnione poprzez przesiewanie i płukanie. Płukanie pozwala usunąć zanieczyszczenia pyliste, przesiewanie umożliwia rozdzielenie materiału otrzymanego z kruszenia na frakcje ziarnowe, klasyfikowane według ich wymiarów.

Kruszywa naturalne wydobywa się z dna rzek, jezior albo pozyskuje z kopalni piasku lub żwiru. Dzielimy je na kruszywa żwirowe i kruszywa powstające w wyniku mechanicznego rozdrabniania skał (np. grys i tłuczeń).

Żwir i grys

W budownictwie drogowym powszechnie wykorzystuje się żwir i grys. Żwir jest okruchową skałą osadową, która występuje w luźnej postaci, o średnicy wahającej się od dwóch milimetrów do nawet kilku centymetrów. Jest on najczęściej stosowany jako składnik betonów towarowych i mas bitumicznych na nawierzchnie dróg. Można go również wykorzystać do podbudowy drogi. Innym rodzajem kruszywa jest grys, to materiał rozdrabniany mechanicznie, który wykorzystuje się na warstwy wiążące, wyrównawcze i ścieralne.

Kruszywa sztuczne

To kruszywa przetwarzane z odpadów produkcyjnych hutniczych lub górniczych. Kruszywa sztuczne dzielimy na:

  • kruszywa pochodzenia mineralnego, które uzyskuje się w wyniku termicznej obróbki lub modyfikacji odpowiadającej kruszywom sztucznym wg PN-86/B-23006,
  • pochodzenia mineralnego z recyklingu, które produkuje się poprzez obróbkę nieorganiczną zużytych materiałów budowlanych.

Wielkość kruszyw

Kruszywa drogowe możemy podzielić także ze względu na ich wielkość na:

  • drobne – o wymiarze ziarna D ≤ 4 mm;
  • grube – o wymiarze ziarna D≥ 4 mm oraz d ≥2 mm;
  • wypełniacze – ziarna przechodzą przez sito 0,063 mm;
  • kruszywa naturalne – to mieszanki pochodzenia lodowcowego lub rzecznego (0-8 mm);
  • kruszywa o uziarnieniu ciągłym – to mieszanki kruszyw grubych i drobnych (0-63mm)

Więcej informacji o kruszywach drogowych znajdą Państwo na stronie firmy Kamecki Radosław – Roboty ziemne i drogowe.


Opublikowano

w

Tagi: