baner

PUM

Serwis Instalacyjno – Budowlany

Produkty, Usługi, Pomysły


Lasery na budowie

Laser (ang. Light amplification by stimulated emission of radiation) to generator kwantowy optyczny. Inaczej mówiąc generator prawie spójnego promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widma od nadfioletu do dalekiej podczerwieni, w której generację uzyskano wykorzystując zjawisko wymuszonej emisji promieniowania w ośrodku po odwróceniu osadzeń.

toolsLasery w zależności od rodzaju i budowy mogą emitować promieniowanie:

 • w sposób ciągły i o mocy od kilkudziesięciu uW do kilku kW;
 • w postaci pojedynczych impulsów o czasie trwania od ms do ps i mocy odpowiednio od kW do TW;
 • w postaci ciągu impulsów o częstotliwości powtarzania od kilkudziesięciu Hz do kilkudziesięciu MHz.

W zależności od rodzaju ośrodka czynnego rozróżnia się lasery:

 • gazowe (np. helowo – neonowy)
 • gazowe jonowe (Ar+)
 • krystaliczne (rubinowy, YAG)
 • szklane (neodymowy)
 • półprzewodnikowe (GaAs-GaAlAs)
 • barwnikowe (zawierające roztwór rodaminy)
 • chemiczne (np. lasery, w których wykorzystuje się reakcje syntezy wzbudzonego HF lub DF do pobudzenia ośrodka czynnego)

Typowe zastosowanie

Lasery stosuje się w budownictwie czy telekomunikacji do przekazywania sygnałów radiowo-telewizyjnych, telefoniczno-telegraficznych wieloma kanałami przy użyciu jednej wiązki laserowej, w lokacji i nawigacji, holografii, metrologii interferencyjnej, medycynie; w urządzeniach takich jak: CD-ROM, DVD, a także w badaniach naukowych.
Budownictwo wykorzystuje lasery rotacyjne i  liniowe (czasem nazywane krzyżowymi) jako nowoczesne instrumenty pomiarowe. Lasery budowlane służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania poziomych i pionowych linii odniesienia. Wykorzystuje się je do układania instalacji mechanicznych i elektrycznych, do wytyczania rurociągów, instalowania korytek kablowych, instalowania grzejników itp.
Mają też zastosowanie przy rozbudowie i remontach wnętrz. Można je tu spotkać przy układaniu płytek ceramicznych, przy montażu sufitów podwieszanych, przy ustawianiu szafek kuchennych i wielu innych elementów wyposażenia wnętrz.

Niwelatory optyczne

Stosunkowo nowymi urządzeniami są niwelatory optyczne. Są to proste urządzenia oparte o układ soczewek, które pozwalają mierzyć i wyznaczać różnice wysokości między wybranymi punktami przestrzeni. Niwelatory wykorzystywane są na placach budowy od lat, ale lasery znacznie poprawiły ich parametry (parz: lasery Lamigo).

Laser obrotowy pozwolił usprawnić większość czynności pomiarowych na budowie. Dziś niwelator obrotowy wypiera z placu budowy niwelator optyczny. Pozwala on bowiem na to by:

 • pomiary odbywały się jednoosobowo
 • jednego urządzenia używało wielu użytkowników
 • zwiększyć zasięg pomiarów z jednego stanowiska
 • poprawić dokładność niwelacji –  kompensator czuwa nad precyzją pomiarów
 • obsługiwali go pracownicy o niższych kwalifikacjach
 • zwiększyć wszechstronność i uniwersalność

Materiał zewnętrzny


Opublikowano

w

Tagi: