Maty antypoślizgowe, maty antyzmęczeniowe – krótki poradnik

Duży odsetek wypadków w miejscu pracy jest spowodowani poślizgnięciem. Statystyki Państwowej Inspekcji Pracy mówią, że jest to nawet ok. 20%. Zatem wyeliminowanie tego zagrożenia jest istotnym zadaniem służb BHP w zakładach pracy. Miejsc i sytuacji, w których występuje zagrożenie poślizgnięciem jest bardzo dużo. Jednym z podstawowych są stanowiska pracy. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie poślizgnięć na stanowiskach pracy jest zastosowanie mat antypoślizgowych. Najwięksi dostawcy mat antypoślizgowych oferują po kilkadziesiąt, lub więcej, rodzajów mat. Jak wybrać odpowiednią matę na konkretne stanowisko pracy?

mata antyzmęczeniowa high dutyAby sformułować kilka użytecznych wskazówek pomocnych przy wyborze odpowiedniej maty antypoślizgowej oraz antyzmęczeniowej posłużymy się kryteriami podziału mat ze względu na:

  • środowisko ( mokre, suche),
  • odporność na oleje, chłodziwa, substancje chemiczne,
  • odporność mechaniczne

Warto nadmienić, że maty antypoślizgowe w większości produktów są zarazem antyzmęczeniowe. Renomowani producenci przy każdym produkcie podają (niestety każdy według własnej skali) stopień antypoślizgowości oraz właściwości antyzmęczeniowe. Czasami jest to punktacja w skali od 0 do 5 lub w postaci wykresów słupkowych. Używając piktogramów informują również czy maty antyzmęczeniowe są olejoodporne, ognioodporne oraz o odporności na zużycie.

Wybierając maty antypoślizgowe powinniśmy przede wszystkim ustalić, czy maty będą leżały w miejscu suchym czy mokrym.

Do środowiska suchego polecam maty antypoślizgowe piankowe (wykonane ze spienionego PCV) jedno lub dwuwarstwowe. Należy powiedzieć, że maty piankowe posiadają jednocześnie bardzo dobre właściwości anty-zmęczeniowe oraz antypoślizgowe. Maty piankowe jednowarstwowe polecamy na stanowiska o małym obciążeniu (praca jednozmianowa). Na stanowiskach, na których praca jest dwu lub trzyzmianowa należy stosować maty piankowe 2-warstwowe. Warstwa dolna wykonana jest z miękkiej pianki amortyzującej a górna odporna na zużycie z twardego PCV posiadającego fakturę antypoślizgową. Maty piankowe nie mogą być stosowane w środowisku mokrym ze względu na materiał, z którego są wykonane. Pianka PCV po nasiąknięciu wodą traci właściwości anty-zmęczeniowe i antypoślizgowe. Natomiast w środowisku suchym doskonale pełnią swoją funkcję.

Na stanowiskach mokrych możemy stosować maty antypoślizgowe gumowe perforowane (umożliwiające odpływ wody) lub maty–gretingi PCV wykonane z elastycznych profili PCV. Na tak wyposażonym stanowisku pracy pracownik stoi na suchym, stabilnym, antypoślizgowym podłoży a woda lub inne ciecze mogą swobodnie odpływać ze stanowiska pracy.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić przy wyborze mat jest odporność na oleje, chłodziwa, tłuszcze organiczne, substancje chemiczne. Na stanowiskach pracy, na których występują powyższe substancje możemy stosować maty gumowe wykonane z gumy nitrylowej oraz maty-gretingi PCV.

UWAGA! Maty antypoślizgowe wykonane ze zwykłej gumy pod wpływem oleju, chłodziwa, tłuszczy organicznych, substancji chemicznych ulegają szybkiemu zużyciu a nawet zniszczeniu. Guma nitrylowa jest odporna na wymienione substancje.

Ostatnio pojawiły się na rynku maty piankowe w otulinie wykonanej z materiału odpornego na wodę, oleje, chłodziwa, tłuszcze organiczne, substancje chemiczne i mogą być również stosowane na stanowiskach pracy narażonych na te substancje.

Artykuł powstał we współpracy z firmą: Nikodem – maty antypoślizgowe.


Opublikowano

w