Ogrzewanie lodowe

lodoweTo ekologiczne ogrzewanie jest podobno tak efektywne jak kominki. Niestety nie jest na każdą kieszeń. Póki co koszt takiego ogrzewania to kwota niebagatelna – przeszło 200.000 euro. Inwestycja taka zwraca się dopiero po  10 latach. Nic więc dziwnego że póki co wolimy palić w kominkach.

Tego typu ogrzewanie opiera się na głębokim na około cztery metry dole, w którym znajduje się zbiornik z wodą. Woda z kolei zamarza dzięki płynowi zamarzającemu, który pobiera energię z zamarzającej wody i przekazując ją bezpośrednio do kotłowni ogrzewającej grzejniki w domu. Rozmarzanie wody odbywa się dzięki minimalnej energii uzyskanej z ogniwa baterii słonecznej na dachu budynku. Proces ten trwa na okrągło, a wydajność bezawaryjną tego systemu to około 30 lat.

Należy jedynie pamiętać i uważać, aby do zbiornika z wodą nie dostawało się światło słoneczne, ponieważ może się to przyczynić do powstania  glonów w wodzie a to może zaburzyć działanie całego systemu. Ogrzewanie lodem to ciekawa perspektywa i ma widoki na przyszłość, póki co  taki system ogrzewania popularny jest przede wszystkim w Niemczech, gdzie został wymyślony, ale są już przypadki stosowania go w innych krajach. Może w niedalekiej przyszłości zdobędzie zwolenników w Polsce.

Sopel lodu

Sopel lodu to nowoczesna pompa ciepła, która nie wymaga wykonywania odwiertów w ziemi jak również innych czasochłonnych prac przygotowawczych. Służy do ogrzewania domów, szkół, kościołów, magazynów, hal sportowych, stacji benzynowych oraz wody w basenach i innych obiektach wymagających ogrzewania bezpiecznego, ekologicznego i ekonomicznego. W stosunku do tradycyjnych form ogrzewania typu energia elektryczna, gaz płynny, gaz ziemny, olej opałowy, sieć ciepłownicza, węgiel, koks czy drewno charakteryzuje się niskim kosztem eksploatacji. Wydajność pozyskania ciepła jest uzależniona od rodzaju wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym niskotemperaturowym , którego zasady działania opierają się na zjawiskach i przemianach fizycznych, oraz właściwościach pewnych gazów. Urządzenie to składa się z czterech elementów , które tworzą obieg termodynamiczny.

Są to: parownik, kompresor, skraplacz i zawór rozprężny. W całym układzie krąży gaz R290, który ma zdolność wrzenia w niskich temperaturach. W takim układzie , uruchamiając urządzenia zachodzą w sposób ciągły cztery procesy. Pierwszy to odbiór ciepła z otoczenia , następny to sprężanie w kompresorze, potem następuje oddanie ciepła w skraplaczu, a dalej rozprężanie realizowane na zaworze rozprężnym.