Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe, ze względu na swoje właściwości, znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Sprawdza się przede wszystkim w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym, a także w budownictwie komunalnym, przemysłowym i obiektach użyteczności publicznej takich jak np. biura, hale sportowe itp. Ogrzewanie podłogowe może stanowić jedyny system ogrzewania obiektu lub być uzupełnieniem ogrzewania grzejnikowego.

idealny
Idealny rozkład temperatury

Zapewnia ono użytkownikom wyjątkowy komfort cieplny, dal którego decydująca jest nie temperatura, lecz jej równomierność w pomieszczeniu. w ogrzewanej kubaturze pionowy rozkład temperatur jest najbardziej zbliżony do idealnego, fizjologicznego, czyli takiego, w którym najcieplej jest w okolicy nóg, zimniej – w okolicy głowy. Grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi, a więc ciepło dostarczane jest do pomieszczenia równomiernie i nie występują strefy przegrzania w okolicach okien. W systemie tym 70% ciepła oddawane jest przez promieniowanie.

radiatorowe
Profil temperatury dla ogrzewania radiatorowego
podlogowe
Profil temperatury dla ogrzewania podłogowego

Czynnik grzewczy w systemach ogrzewania podłogowego ma niższe parametry niż w innych rodzajach ogrzewania (55/45oC;50/40 oC; 45/35oC). Ograniczenie to jest konieczne dla zachowania maksymalnej temperatury podłogi określonej na poziomie 29oC w strefie stałego przebywania ludzi. wodę grzewczą o niższych parametrach można uzyskać:
– bezpośrednio w kotle
– poprzez zmieszanie zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym
– miejscowo poprzez zawory typu RTL
Niska temperatura czynnika grzejnego pozwala na efektywne wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła – takich jak: kotły kondensacyjne czy pompy ciepła.