Prawidłowa procedura budowy hali stalowej – krok po kroku

Hale stalowe to obiekty budowlane znajdujące powszechne zastosowanie w gospodarce. Mogą one pełnić rolę pomieszczeń przemysłowych i rolniczych, warsztatów oraz magazynów. Ich zalety to wysoka wytrzymałość na trudne warunki, niski koszt budowy, małe wymagania co do konserwacji oraz modułowość, która sprawia, że postawienie takiego obiektu lub jego rozbudowanie i rozłożenie jest bardzo proste i szybkie. Oto jak wygląda proces stawiania hali stalowej.

Krok pierwszy – projekt hali

Na samym początku konieczne jest podjęcie decyzji co do rodzaju hali oraz jej zastosowań. Konstrukcja hali ma duże znaczenie dla funkcji, jakie dla niej przewidujemy, np. hale produkcyjne, w których będę wytwarzane większe obiekty nie może być zbyt niska, natomiast hala, w której istotne będzie utrzymanie stałej, wysokiej temperatury nie powinna być wysoka. Wiedząc, jakie będzie przeznaczenie hali, można przystąpić do projektowania.

Krok drugi – przygotowanie fundamentów

Po wykonaniu projektu, wybraniu miejsca i przygotowaniu placu budowy do postawienia hali, czas rozpocząć prace. Podobnie jak w przypadku innych obiektów, zaczyna się je od wykonania fundamentów, które będą w stanie wytrzymać obciążenie konstrukcji. W gotowych fundamentach wywierca się otwory, w których zostaną zakotwiczone elementy hali.

Krok trzeci – stawianie elementów hali

Budowę hali rozpoczyna się od postawienia głównego szkieletu, który pełni funkcję nośnika pozostałych elementów. Powinien on być zaprojektowany w takich sposób by był w stanie utrzymać konstrukcję stali i nie załamał się pod dodatkowymi obciążeniami (np. warstwą śniegu w zimie). Po postawieniu szkieletu przychodzi kolej na zamontowanie płyt służących za ściany oraz dach. Oba te etapy wykonuje się przy pomocy dźwigów. Ostatnim etapem budowy jest wykończenie hali, między innymi montaż wewnętrznych instalacji, np. elektrycznej czy gazowej.

Hale stalowe powinny spełniać wymagania co do bezpieczeństwa i trwałości na różnorodne warunki zewnętrzne (np. zmienną pogodę i temperatury, duże obciążenia), dlatego zdecydowanie warto powierzyć zadanie budowy ich profesjonalnym, renomowanym firmom, takim jak przedsiębiorstwo Profix z Krakowa.


Opublikowano

w