Przeznaczenie systemów wentylacji pożarowej

Klasyczny system wentylacyjny zasadniczo poprawia komfort przebywania w pomieszczeniach wyposażonego weń budynku. Czym innym jest system wentylacji pożarowej, którego zadanie polega przede wszystkim na umożliwieniu ewakuacji w razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia. Prawo wymaga, aby taki system – będący elementem instalacji bezpieczeństwa pożarowego – znajdował się w każdym budynku użytkowym.

przeznaczenie systemowNa wstępie warto zaznaczyć, że chociaż pełni inną funkcję, system wentylacji pożarowej może bazować na tradycyjnej instalacji wentylacyjnej. Wiele zależy od rozmiarów, konstrukcji i przeznaczenia danej budowli. Bywa też i tak, że jest to całkowicie niezależny układ, uruchamiany w momencie wykrycia pożaru. Jego odporność ogniowa wynosi zazwyczaj od godziny do dwóch, co pozwala dokonać bezpiecznej ewakuacji i przeprowadzić skuteczną akcję gaśniczą.

Co potrafi system wentylacji pożarowej

Obydwie procedury możliwe są dzięki usunięciu dymu z wyznaczonych stref (głównie dróg ewakuacyjnych, ale też na przykład z przestrzeni atrium), obniżeniu w nich temperatury i doprowadzeniu świeżego powietrza z zewnątrz.

Przy okazji chroniona jest również konstrukcja i wyposażenie budynku, co dodatkowo zmniejsza straty materialne – mówi ekspert z hurtowni wentylacyjnej Centrowent.

To wszystko jest zasługą właśnie dobrze zaprojektowanego, sprawnego systemu wentylacji pożarowej.

Z technicznego punktu widzenia niemożliwe jest całkowite odprowadzenie dymu na zewnątrz, dlatego też tego rodzaju systemy skupiają się na ograniczeniu jego występowania w ciągach komunikacyjnych, którymi z jednej strony ewakuują się przebywający w budynku ludzie, a z drugiej – ekipy ratownicze dostają się do objętych pożarem pomieszczeń. Nawet jeśli w tych miejscach wciąż utrzymuje się nieco dymu, to dzięki wentylacji pożarowej nie są to ilości toksyczne ani w istotny sposób utrudniające widoczność.

Jak to działa

Kluczowym dla osiągnięcia tego efektu mechanizmem jest wytworzenie różnicy ciśnień między przestrzenią objętą pożarem a tą chronioną, tak aby dym nie przedostawał się z tej pierwszej do drugiej. Przepływ dymu może też być ograniczony dzięki nawiewaniu w przeciwnym kierunku strumienia powietrza o właściwej prędkości. Dym jest ponadto odciągany, np. mechanicznie, a w miejsce usuniętego w ten sposób powietrza dostarczane jest to z zewnątrz, które obniża toksyczność oraz temperaturę panującą w danym pomieszczeniu.