Rodzaje i zastosowanie systemów przeciwpożarowych

Systemy przeciwpożarowe służą podniesieniu standardów bezpieczeństwa budynków i osób w nich przebywających. Obecność, rodzaj i możliwości systemów przeciwpożarowych w budynkach o różnym przeznaczeniu są określone odpowiednimi aktami prawnymi, a wymóg ich instalacji i konserwacji spoczywa na właścicielach lub administratorach danej nieruchomości.

Funkcje systemów przeciwpożarowych

system ppożNa system przeciwpożarowy składają się urządzenia służące wykrywaniu zagrożenia pożarem i przeciwdziałaniu jego skutkom – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Alumex. Najprostszy system ppoż będzie obejmował zatem detektor dymu lub ognia, centralę sterującą oraz uruchamiany przez tę centralę system spryskiwaczy. Istotnym składnikiem systemów ppoż, będącym już zazwyczaj obowiązkowym ich elementem, jest system alarmowania o niebezpieczeństwie, który pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie ewakuacji i podjęcie działań w kierunku ugaszenia pożaru.

Rodzaje systemów przeciwpożarowych

Systemy przeciwpożarowe można podzielić na 4 podstawowe grupy w oparciu o kryterium stosowanego środka gaśniczego. Podstawowy i najczęściej spotykany rodzaj systemu ppoż zakłada gaszenie wodą. W tym automatycznym systemie dochodzi do wyzwolenia czynnika gaśniczego bezpośrednio nad ogniem, co zabezpiecza przed zalaniem pozostałe, wolne od zagrożenia części budynku.

Pozostałe systemy stosowane są w miejscach, gdzie użycie wody jest niemożliwe i mogłoby jedynie zwiększyć niebezpieczeństwo czy zasięg zniszczeń spowodowanych ogniem. Wśród takich systemów wymieniamy gaszenie pianą, mgłą wodną i gazem.

Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

W sytuacji zagrożenia pożarem istotne jest nie tylko natychmiastowe podjęcie akcji gaszenia, ale także umożliwienie ewakuacji osobom przebywającym w budynku. Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych jest możliwe dzięki wzbogaceniu systemów ppoż o specjalne urządzenia wewnątrz instalacji wentylacyjnej, ale także zabezpieczenie trwałości elementów konstrukcyjnych budynków – przekonuje ekspert z przedsiębiorstwa Alumex.

O tym, czy ściany działowe wytyczające drogę ewakuacyjną zapewnią jej drożność, decyduje jakość materiałów budowlanych, z których zostały wzniesione. Ta z kolei jest właściwie w pełni przewidywalna, ponieważ materiały spełniające wymogi ognioodporności posiadają odpowiednie oznaczenia, sytuujące je w danej klasie odporności ogniowej.


Opublikowano

w