Rury z tworzywa na tapecie

rura kanalizacyjna
Rura kanalizacyjna Agrodren

W obecnej infrastrukturze sieciowej w Polsce dominują tradycyjne materiały takie jak żeliwo i stal w wodociągach (ok. 50% długości sieci), kamionka, żelbeton i beton w kanalizacji (ok. 70%). Jednak w ostatnich kilkunastu latach największą popularnością cieszą się materiały z PE, PVC i żeliwa sferoidalnego w budowie sieci wodociągowych oraz PVC w budowie sieci kanalizacji. W związku z rosnącą popularnością rozwiązań z tworzyw sztucznych oraz stosunkowo niskim odsetkiem mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych (szczególnie na wsiach) specjaliści prognozują, że wzrost zapotrzebowania na rury z tworzyw sztucznych będzie wynosił do 2015 roku średnio około 5% rocznie. Skąd taka popularność właśnie tego rozwiązania?

Odporność chemiczna – tworzywa termoplastyczne posiadają odporność pH 2-12 odpowiadającą odczynom mediów w kanalizacji. Ponadto oferowane na rynku materiały są dostosowane do zmian temperatury – ważne jest jednak dobranie odpowiedniego materiału do odpowiedniej zmiany temperatury.

Ścieralność – badania ścieralności potwierdzają lepszą odporność rur PVC na zużycie abrazyjne w porównaniu z rurami z innych materiałów (przykładowo ścieralność dla PVC wynosi 0,754 μm, a dla kamionki 4,31 μm)

Ułożenie rur – istotną cechą rur z tworzyw (elastycznych) jest to, że uginają się pod wpływem obciążeń zewnętrznych, a wielkość tego ugięcia zależy od stopnia przenoszenia tego obciążenia przez grunt, w którym umieszczona jest rura. Badania wskazują jednak, że największy wpływ (aż 80%) na wielkość ugięcia ma poprawność posadowienia rur w gruncie.

Stosunkowo mała chropowatość – jest ona istotna szczególnie dla eksploatatora, ponieważ wiąże się z małymi stratami ciśnienia, co ma natomiast wpływ na koszty eksploatacji systemu. Dla inwestora ma ona takie znaczenie, że umożliwia stosowanie niewielkich spadków, co skutkuje ograniczeniem robót ziemnych a więc i obniżeniem kosztu inwestycji.

Możliwość stosowania długich odcinków rur – zapewnia to stosunkowo szybki montaż bez konieczności użycia sprzętu ciężkiego. Prostszy i szybszy montaż wpływa jednocześnie na jego jakość, co powinno przekładać się na wspomniane wyżej ryzyko ugięcia.

Ponadto rury z tworzyw termoplastycznych są cenione za różnorodność typoszeregów sztywności obwodowych dostosowanych do możliwych obciążeń, rozbudowany system kształtek, łatwość w dokonywaniu połączeń oraz istotną z ekonomicznego punktu widzenia przystępną cenę.

 

Źródła:
Raport – tworzywa sztuczne w sieciach wodociągowych, w: Wodociągi-Kanalizacja, nr 6(88)/2011


Opublikowano

w