Stabilny grunt dla stałej inwestycji

Budowa domu, mostu, tunelu, zakładu przemysłowego czy produkcyjnego każdorazowo wymaga zapewnienia konstrukcji stabilnego, wytrzymałego gruntu. Co zrobić, aby nie zaczął się on usuwać, tylko dawał solidny fundament dla budowli?

Co zrobić z problematycznym gruntem?

budowaNasiąknięty wodą gruntową teren nie nadaje się do wykonania jakichkolwiek prac budowlanych. Będą one dokonywane na marne, a koszty poniesione na nie okażą się po prostu zbędne. Czy wody gruntowe pojawiające się znienacka na terenie budowy za każdym razem muszą niweczyć starania ekip budowlanych? Niekoniecznie. Można uniknąć takiej sytuacji z wykorzystaniem iniekcji ciśnieniowych. Likwidują one problemy z zawilgoconym, podmokłym terenem, gdzie istnieje ryzyko powstania uszkodzeń korozyjnych, zapadlisk czy wysadzin mrozowych. Nieodwracalnych uszkodzeń struktury budowanej konstrukcji można w takich przypadkach uniknąć, stabilizując grunt i uszczelniając go. Służą do tego specjalistyczne metody, nazywane iniekcjami.

Polegają one na wykonaniu odwiertów w ściśle wyznaczonych do tego miejscach i wtłoczeniu w nie pod odpowiednim ciśnieniem specjalnych materiałów uszczelniających, m.in. organomineralnych, mineralnych lub tworzyw sztucznych. Wybór materiału uszczelniającego zależny jest od specyfiki gruntu, stopnia nasiąknięcia wodą oraz stanu wyjściowego danego miejsca.

Metody iniekcji służą do stabilizacji i uszczelnienia gruntu czy podłoża skalnego. Dzięki nim można skutecznie zapobiegać osuwaniu się gruntu, co mogłoby mieć katastrofalne skutki dla budowanej konstrukcji. Najczęściej iniekcje przeprowadzane są w miejscach trudno dostępnych, gdzie wykorzystanie ciężkiego sprzętu jest z przyczyn technicznych niemożliwe. Pociągają one też za sobą znacznie niższe koszty, niż inne, stosowane dotychczas sposoby na umacnianie gruntu. Więcej o iniekcjach ciśnieniowych znajdziecie na www.cover.net.pl.

Dlaczego warto?

Zalet różnych metod iniekcji, w tym zwłaszcza iniekcji ciśnieniowych, jest wiele. Doceniają je przede wszystkim inwestorzy, którzy nie mogą budować w danym miejscu z uwagi na teren podmokły, ale nie tylko. Iniekcje ciśnieniowe sprawdzą się zarówno w przypadku warunków mokrych, jak i suchych, gdzie wprowadzenie ciężkiego sprzętu lub metody jet groutingu jest albo kompletnie niemożliwe, albo zbyt kosztowne. Wówczas warto zastanowić się nad innymi sposobami zabezpieczenia terenu przed osuwaniem się w przyszłości. Precyzyjne wypełnienie wszelkiego rodzaju szczelin i luk, w których może być woda gruntowa, przy użyciu materiałów wprowadzonych do gruntu pod ciśnieniem sprawi, że domknięte zostaną wszelkie nieszczelności. Takie prace wykonuje się stosunkowo niskim kosztem, nieporównywalnym z pracami prowadzonymi z zastosowaniem ciężkiego sprzętu i związanymi z odkrywaniem fundamentów. Prace wykonywane są szybko, sprawnie, dzięki czemu budowa właściwej konstrukcji nie musi być opóźniona. Ważne jest, aby iniekcji ciśnieniowej dokonywali doświadczeni specjaliści. Dzięki temu można zapewnić fachowość zastosowania takiej metody stabilizacji gruntu.


Opublikowano

w