Wykonywanie pali metodą ciśnieniowo-strumieniową

Pale wykonywane metodą ciśnieniowo-strumieniową stosuje się, gdy budynek stawiamy na podłożu o niskim współczynniku przepuszczalności, jak np. grunty pyłowe, gliny oraz namuły. Wykorzystuje się w tej metodzie silny strumień wody lub iniektu, który ingeruje w grunt poprzez naruszenie jego struktury. Dzięki temu, polepszamy parametry mechaniczne gruntu i uszczelniamy go.

metodaJak przebiega proces wykonywania pali metodą ciśnieniowo-strumieniową?

Technologia wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej jest wykorzystywana do zwiększania nośności gruntów już od ponad czterdziestu lat. W trakcie wykonywania pali tą metodą, wyróżniamy trzy następujące po sobie procesy:

  1. zniszczenie naturalnej struktury gruntu strumieniem zaczynu, doprowadzonego pod bardzo dużym ciśnieniem,
  2. odspojenie gruntu i usunięcie nadmiaru wyrobku na powierzchnię,
  3. częściową wymianę gruntu w wyniku zmieszania jego pozostałej części z zaczynem cementowym, co prowadzi do powstania tzw. cementogruntu.

Metoda ta znajduje zastosowanie podczas wykonywania pali, słupów fundamentowych, ekranów uszczelniających oraz wielu podobnych konstrukcji.

Etapy wykonania pala metodą ciśnieniowo-strumieniową

  • wiercenie otworu za pomocą żerdzi wiertniczych,
  • rozluźnianie struktury gruntu z wykorzystaniem silnego strumienia począwszy od najgłębszego punktu odwiertu,
  • podawanie iniektu pod ciśnieniem,
  • po zmieszaniu gruntu ze spoiwem, zachodzi proces wiązania i powstaje gruntowo-cementowa struktura uformowanej bryły iniekcyjnej,
  • zakończenie mieszania gruntu na głębokości określonej w projekcie.

Zalety iniekcji strumieniowej

Technologia ciśnieniowo-strumieniowa pozwala kształtować w podłożu elementy konstrukcyjne o złożonych kształtach i dowolnej długości oraz różnym przeznaczeniu i usytuowaniu. Metodę tę można wykorzystać w miejscach, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca dla pracy ciężkim sprzętem. Może także posłużyć do wykonania wzmocnień we wnętrzach pomieszczeń, dzięki czemu wykorzystywana jest do wzmacniania istniejących obiektów.

Co więcej, technologia ta pozwala na szybkie wykonanie prac, nie powoduje degradacji podłoża oraz skażenia wód gruntowych. W trakcie pracy nie powstają także drgania podłoża – dzięki czemu można ją stosować w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy.

Jak dodaje specjalista z firmy Geotest Wymieniając zalety palowania metodą ciśnieniowo-strumieniową należy także wymienić jednolitą strukturę i trwałą objętość chemiczną powstającego ośrodka gruntowo-cementowego.

Niestety, technologia ta ma również swoje wady. Jedną z największych jest konieczność usuwania z placu robót upłynnionego gruntu zawierającego cement.


Opublikowano

w